spot_img
25.2 C
Orašje
spot_img
NaslovnicavijestiProjekti EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery objavili novi Javni poziv vrijedan 5 milijuna KM

Projekti EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery objavili novi Javni poziv vrijedan 5 milijuna KM

Projekti EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery objavljuju novi Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, vrijedan je 5 milijuna KM.

Ovaj javni poziv kao i smjernice za potencijalne podnositelje prijava se isključivo odnose na mjeru podrške u prerađivačke kapacitete poljoprivredno-prehrambene industrije kroz uvođenje inovacija i razvoj novih i/ili unapređenje postojećih proizvoda, marketinških alata, te osiguranje kontinuiteta poslovanja i sigurnog i zdravog radnog okruženja. 

Na javni poziv se mogu prijaviti obrti, poduzetnici, zadruge i poduzeća, mikro, mala i srednja poduzeća koja zapošljavaju manje od 250 radnika, te svi projekti koji se isključivo odnose na proizvodnju proizvoda za ljudsku prehranu, a u sklopu sektora: prerade voća, prerade gljiva, ljekobilja, začinskog bilja, vinarstva i prerade maslina, prerade povrća, mlijeka, mesa, meda, jaja, prerade i konzerviranje riba, prerade žitarica, te proizvodnja gotove hrane i jela.

Podnositelji prijava mogu podnijeti samo jednu prijavu na ovaj javni poziv. Podnositelji prijava mogu da podnesu prijave za projekte definirane ovim javnim pozivom isključivo samostalno. Prijave više podnositelja u okviru jednog prijedloga neće biti uzete u obzir. Podnositelji prijava su odgovorni za realizaciju projekta uključujući i financijske obaveze.

Podnositelji prijave koji su u prethodnom periodu koristili financijsku podršku kroz mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (odnosi se na mjeru financiranu od strane EU4AGRI/EU4AGRI-Recovery) se smatraju neprihvatljivim podnositeljima.

Sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 30.000 KM do 300.000 KM i mogu se koristiti samo za financiranje prihvatljivih troškova (navedeni iznosi ne uključuju PDV koji se smatra neprihvatljivim troškom). Maksimalni iznos tražene financijske podrške za projekte koji spadaju pod LOT1, ne mogu biti veći od 80.000 KM (iznos bez PDV-a), dok iznos tražene financijske podrške za projekte koji spadaju pod LOT2 moraju biti od 80.001 KM do 300.000 KM (iznosi bez PDV-a).

Iznos obaveznog financijskog sudjelovanja podnositelja prijave (odnosi se na oba LOT-a) je 30% ukupnih prihvatljivih troškova. Sufinanciranje mora biti novčano, te se sudjelovanje neke druge vrste neće uzimati u obzir. Prijave se mogu podnijeti od 15. siječnja 2023. godine dok je krajnji rok 06. ožujka 2023. godine do 15:00 sati. Prijave podnesene kroz druge kanale (pošta ili email) se neće uzeti u razmatranje.

spot_img

najnoviji članci

istražiti više