spot_img
22 C
Orašje
spot_img
NaslovnicavijestiNastavljena prekogranična suradnja policije RH i ŽP

Nastavljena prekogranična suradnja policije RH i ŽP

U Orašju je danas nastavljena bilateralna prekogranična suradnja Ravnateljstva policije MUP-a RH i MUP- ŽP, te Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta ŽP i Federacije BiH. U programu preventivnih aktivnosti održana je preventivno-edukativna predstava za blizu 200 učenika iz ŽP,  u dobi 7 i 8 godina, „Mogu, hoću, znam“ u izvedbi glumaca Dječjeg kazališta Smješko iz Hrvatske i policijskih službenika Brodsko-posavske županije, te Interaktivna radionica s djecom koju izvode policijski službenici. U drugom dijelu aktivnosti biti će održan nastavak jučerašnjeg zajedničkog radnog sastanka predstavnika MUP- ŽP i Ravnateljstva policije MUP-a RH, te ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta ŽP i Federacije BiH, na temu izrade strateških dokumenata i projekata u vezi prava djece, svih oblika sigurnosti djece, te sigurnosti djece u prometu i podrška u području institucionalnog razvoja sustava prevencije kriminaliteta.

Sandra Veber voditeljica Službe prevencije Ravnateljstva policije MUP-a RH u izjavi za medije je naglasila kako je dosta širok spektar suradnje MUP-a ŽP i MUP-a RH u različitim područjima. -“Posebice surađujemo u području razvoja sustava prevencije kriminaliteta kroz podršku i preventivne radnje da se kazneno djelo ne dogodi na bilo kojim ranjivim skupinama. Ovoga puta radimo preventivni program „Imam prava“ i mi smo se kao policija RH, predstavili sa predstavom „Mogu, hoću, znam“ koja progovara o dječjim pravima, a pripremljena je u suradnji sa akademskim glumcima i policajcima iz RH. Kada je riječ o pravima djeteta i strategiji EU, mi ćemo djeci, na njima prihvatljiv način i jezikom djeteta, kroz interakciju, predstavu i zabavu pružiti edukativni program, gdje ih učimo osnovnim pravima. Tu spadaju pravo na život, pravo na život s roditeljima i pravo na sigurnost, a posebice naglašavamo pravo na sigurnost u prometu i bilo kojim drugim situacijama kako ne bi postali žrtve kaznenih djela“ kazala je Sandra Veber i dodala, -„Otvoreni smo za suradnju i transfer znanja, pa će se i današnji radni sastanak razvijati u više pravaca, a jedan je da policija ŽP, kroz naš transfer znanja, razvije model sustavne prevencije kriminaliteta, jer u RH imamo zasebne jedinice koje se bave preventivnim radom.“

Sandra Veber je iznijela podatke kako su prošle godine u RH imali 6.409 kaznenih djela na štetu djece, od toga u više od 50 posto djela, riječ je od djeci starosti do 14 godina, a dominira kazneno djelo „Povreda djetetovih prava“. Kada se govori o vršnjačkom nasilju, lani su imali 1.155 kaznenih djela, što je znatan porast. 

Joso Mikić načelnik sektora uniformirane policije MUP-a ŽP je istaknuo kako već dvije godine intenzivno surađuju s Ravnateljstvom policije MUP-a RH, osobito po pitanju prevencije kriminaliteta, kroz prekograničnu suradnju po pitanju nelegalnog prelaska državne granice i svih drugih oblika kriminaliteta koji se tiču i njih i nas. –„Danas je u prvom planu prevencija kriminaliteta i zaštita djece, kao i promicanje dječjih prava, a u današnjim aktivnostima sudjeluje po desetak policijskih službenika iz ŽP i RH. Na našem prostoru nismo zabilježili ozbiljna kršenja prava djece, a što se tiče prevencije, mi skupa sa Ministarstvom prosvjete, znanosti, kulture i sporta ŽP redovito vršimo edukacije i predavanja u osnovnim i srednjim školama na teme: „Poštujte prometne znakove“, „Vršnjačko nasilje“, Zloupotreba opojnih droga“ i svih drugih oblika kriminaliteta koji se tiču djece navedenih uzrasta”, naglasio je Mikić.

spot_img

najnoviji članci

istražiti više