spot_img
38.5 C
Orašje
spot_img
NaslovnicavijestiRok za otpis zateznih kamata istječe 19. lipnja 2023. godine

Rok za otpis zateznih kamata istječe 19. lipnja 2023. godine

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća porezne obveznike koji imaju porezni dug koji je nastao do 31.12.2018. godine, da uplatom ovog duga do 19.06.2023. godine mogu ostvariti pravo na otpis zateznih kamata.

Shodno odredbama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 48/01, 52/01 (ispravka), 42/06, 28/13, 66/14, 86/15, 34/18, 99/19 i 48/21), kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2018. godine, otpisuje se u cijelosti, ako obveznik obaveze po osnovu glavnog duga i troškova prinudne naplate uplati najkasnije do 19.06.2023. godine.

S obzirom na to da je do isteka roka ostalo još 20 radnih dana pozivamo porezne obveznike da uplate glavni dug i tako ostvare pravo na otpis zatezne kamate.  

Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode – Obrazac ZAOK podnosi se neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacijskoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH kod koje se podnositelj zahtjeva vodi kao porezni obveznik.
Obrazac ZAOK se može preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH www.pufbih.ba, u dijelu obrasci – Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode.

Uz navedeni zahtjev potrebno je priložiti dokaze o izvršenim uplatama glavnice, a ako je pokrenut postupak prinudne naplate i dokaz o uplati troškova prinudne naplate. Prije predaje zahtjeva porezni obveznici su dužni u nadležnoj poreznoj ispostavi utvrditi stanje duga na dan 31.12.2018. godine, te uplatiti iznos utvrđenog duga.

Ako podnositelj zahtjeva najkasnije do 19.06.2023. godine uplati sve obaveze po osnovu glavnog duga i troškove prinudne naplate, Porezna uprava Federacije BiH donosi rješenje o otpisu zateznih kamata kojim se utvrđuje pravo na otpis.

Za sve dodatne informacije u vezi otpisa zateznih kamata porezni obveznici mogu se obratiti na telefonske brojeve nadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznih ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba, u dijelu kontakti.

spot_img

najnoviji članci

istražiti više