spot_img
14.6 C
Orašje
spot_img
NaslovnicavijestiProtokol za prevenciju i postupanje u suzbijanju trgovine ljudima

Protokol za prevenciju i postupanje u suzbijanju trgovine ljudima

Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i svih drugih oblika eksploatacije djece, jučer je potpisan u zgradi Vlade ŽP u Orašju. Protokol su potpisali predstavnici institucija i ustanova s područja ŽP koje imaju dodira s određenim pravima djeteta: Ministarstva zdravstva i socijalne politike ŽP, Ministarstva unutarnjih poslova ŽP, Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta ŽP, Županijske uprave za inspekcijske poslove, Grada Orašje, Općina Odžak i Domaljevac-Šamac, kao i predstavnici Tima za borbu protiv trgovine ljudima ŽP. Potpisivanju su prisustvovali Damir Živković, ministar zdravstva i socijalne politike ŽP, Željko Nedić, ministar unutarnjih poslova ŽP, Marijan Oršolić, gradonačelnik Grada Orašja, Mara Dabić, direktorica Županijske uprave za inspekcijske poslove, te predstavnici ostalih institucija.

Protokol daje jasan hodogram postupanja kada, kako i na koji način određena ustanova treba da poduzima određene radnje u prevenciji i proaktivnoj identifikaciji djece koja su potencijalne žrtve trgovine ljudima. Protokol nije samo u službi zaštite djece kao potencijalnih žrtava trgovine ljudima, nego i u zaštiti profesionalaca koji rade s djecom i za djecu, zato što po prvi puta imaju jasno definirane uloge i odgovornosti u smislu postupanja kada je riječ o sumnji na trgovinu djecom, istaknula je Mirsada Bajramović direktorica Udruženja „Zemlja djece u BiH“.

Bajramović je naglasila kako je smisao ovog Protokola, koji je podržan od strane Vlade SAD-a, da uspostavi koordinaciju svih institucija i ustanova kada je riječ o suzbijanju trgovine ljudima, da se jasno zna čija je uloga, gdje se završavaju nadležnosti jedne institucije i ustanove i gdje nastupa odgovornost druge institucije.

-„Zahvaljujem Timu za borbu protiv trgovine ljudima ŽP i svim institucijama i ustanovama u ŽP, što su ocijenili neophodnost uspostavljanja ovakvog referalnog mehanizma na području ove Županije i što su na ovaj način doprinijeli, ne samo zaštiti djece koja imaju prebivalište na području ŽP, nego i djece koja dolaze iz drugih općina odnosno županija. Ovo je ogroman doprinos i potpora državi BiH u unapređenju stanja kada je riječ o suzbijanju trgovine ljudima, s naglaskom na djecu. Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i svih drugih oblika eksploatacije djece, razvijen je u okviru projekta „Jačanje lokalnih referalnih mehanizama za suzbijanje trgovine ljudima“, a koji se implementira od strane World Vision u BiH, organizacije Zemlja djece u BiH i romskog informativnog centra Kali Sara Sarajevo“, naglasila je u svojoj izjavi direktorica Bajramović.

spot_img

najnoviji članci

istražiti više