spot_img
22 C
Orašje
spot_img
NaslovnicavijestiProf. dr. Galib Šljivo ukopan na Gradskom mezarju u Orašju

Prof. dr. Galib Šljivo ukopan na Gradskom mezarju u Orašju

Na Gradskom mezarju u Orašju jučer je ukopan prof. dr. Galib Šljivo, jedan od najznačajnijih bosanskohercegovačkih povjesničara. Profesor Galib Šljivo je rođen je 15. rujna 1933. godine u selu Brčigovo, općina Rogatica, a  preminuo 30. travnja u Orašju u 89. godini života. Od 1939. smješten je u Vakufski, odnosno Sirotinjski dom u Sarajevu, koji je poslije Drugog svjetskog rata preimenovan u Dom ratne siročadi.

Osnovnu školu, nižu gimnaziju i učiteljsku školu je završio u Sarajevu. Radeći kao učitelj studirao je na Višoj pedagoškoj školi koju je završio 1958., a 1963. je diplomirao i na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na istom fakultetu je magistrirao 1972 i doktorirao 1975.g.  Doktorsku tezu “Odnos Austrije prema pokretima u BiH sredinom XIX vijeka” obranio je 15.siječnja 1975. i stekao akademski stupanj doktora povijesnih znanosti. 

Istodobno sa pedagoškim radom, Galib Šljivo je radio na znanstvenoistraživačkim projektima. Objavio je 21 znanstvenu monografiju, od kojih se neke smatraju najobimnijim i najkvalitetnijim, te se tim svrstao u najznačajnije bosanskohercegovačke i bošnjačke povjesničare XX i XXI stoljeća.

Za svoj rad je više puta nagrađivan i odlikova  je Ordenom rada sa srebrnim vijencem.  Bio je direktor gimnazije u Orašju, a potom profesor na Pedagoškoj akademiji u Banjoj Luci. Radio je na formiranju Instituta za povijest u Banjoj Luci čiji je direktor bio od 1. studenog 1979. do 1992. kada je protjeran iz Banje Luke.

Profesor Šljivo posebno se isticao naučnim rezultatima, te činjenicom da je objavivši 21 monografiju, počevši od završetka Banjalučke bitke 1737., pa do austrougarske okupacije, uspostavio pregled povijesti BiH. Bavio se poviješću BiH u 19. stoljeću, o čemu je napisao veliki broj monografija, koje su osim pojedinačnih izdanja, objavljene i u jednoj ediciji od 12 knjiga naslovljenoj “Historija Bosne i Hercegovine 1788.-1878. godine. Posljednje godine života prof. Galib Šljivo proveo je u Orašju.

spot_img

najnoviji članci

istražiti više