spot_img
27.9 C
Orašje
spot_img
NaslovnicavijestiPrehrana ozimih usjeva na području Županije Posavske

Prehrana ozimih usjeva na području Županije Posavske

Prehrana ozimih usjeva bitna je agrotehnička mjera i važno je da se sa istom ne kasni. Budući da je došlo do značajnog porasta dnevnih i noćnih temperatura (iznad 5°C) na području ŽP, ostvarili su se preduvjeti za prvu prehranu. Učinkovita prehrana treba biti izvedena prema trenutačnom stanju ozimih kultura, odnosno raspoloživosti dušika u tlu i mogućnosti njegovog usvajanja. Pretjerana uporaba gnojiva može povećati pojavu bolesti i pojavu suviše velikog broja reproduktivnih vlati zbog pregustog sklopa.

Preporuka je da se prva prehrana obavi sa amonijskim i nitratnim oblikom dušika kojeg nalazimo u mineralnom gnojivu KAN i AN, dok se pokazalo da prehrana na bazi UREE ima slabiju učinkovitost. U prvoj prehrani potrebno je dodati 1/3 ukupnog dušika kroz cijelu vegetaciju, odnosno 40-60 kg/ha. Prvom prehranom dušičnim gnojivima omogućavamo normalan nastavak rasta i razvoja usjeva, a u slučaju da prva prehrana dušikom nije obavljena pravovremeno, uzgajana kultura će imati manji potencijal prinosa zrna.

Ozime usjeve je potrebno prihranjivati u tri navrata zato što se na taj način biljkama osigurava pristupačnost hranjiva tijekom cijele vegetacije, a smanjuju se gubitci koji nastaju isparavanjem i ispiranjem. Skrećemo pozornost poljoprivrednim proizvođačima na racionalnu uporabu preparata koji se koriste za prehranu kako bi se zagađivanje okoliša i samog tla svelo na minimum. Savjetodavci pri Odsjeku poljoprivredne savjetodavne službe ovoga Ministarstva dostupni su svakim radnim danom 08,00 do 16,00 sati u Orašju i Odžaku.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede  

i šumarstva Županije Posavske

spot_img

najnoviji članci

istražiti više