spot_img
22.4 C
Orašje
spot_img
NaslovnicavijestiOdržana 38. sjednica GV Orašje. Usvojen Program rada GV Orašje i Godišnji...

Održana 38. sjednica GV Orašje. Usvojen Program rada GV Orašje i Godišnji plana rada Grada Orašja za 2024. godinu

Nepunih sat vremena bilo je dovoljno vijećnicima Gradskog vijeća Orašje za usvajanje svih 8 točaka dnevnog reda današnje 38. sjednice. Na početku sjednice na prijedlog osnivača, šesta točka je formulirana u Prijedlog Nacrta Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Grada Orašja. Nakon usvajanja Izvoda iz Zapisnika sa 37. sjednice, te iznošenja vijećničkih pitanja i inicijativa, uslijedila je rasprava  i usvajanje Izvješća o radu i realizaciji Programa rada Gradskog vijeća za 2023. godinu. U pojašnjenju, predsjednik Stanko Vincetić je naglasio kako je Gradsko vijeće u protekloj godini održalo 12 redovitih sjednica i jednu svečanu, te razmatralo 102 materijala. Doneseno je 14 propisa i općih akata, 39 pojedinačnih odluka, 4 programa i plana rada, 9 rješenja i 20 izvješća. Realizacija Programa rada ostvarena je s 86,12%, a prisutnost vijećnika na sjednicama sa 95%. Postavljena su 44 vijećnička pitanja i inicijative usmeno na sjednici, s tim da su 22 vijećnička pitanja i inicijative dostavljene i u pisanom obliku radi dobivanja pisanog i potpunijeg odgovora.

Vijećnici su jednoglasno usvojili Program rada Gradskog vijeća Orašje za 2024. godinu. U Programu je definirano 48 radnih materijala s vremenskim okvirom u kome trebaju biti usvojeni. Redovne sjednice Gradskog vijeća u pravilu će se održavati jednom mjesečno, a hitne i tematske po ukazanoj potrebi. Svečana sjednica u povodu obilježavanja dana Grada Orašja, održat će se u listopadu. Programom rada isplanirano je stručno obrazovanje i usavršavanje vijećnika kroz četiri obuke. Jednu će organizirati Grad Orašje, a tri će biti realizirane kroz UNDP-ov MEG projekt. Zaključeno je kako je ovaj Program rada samo okvirni i određen u minimumu. Ovlašteni predlagači se ovim Programom ne ograničavaju, nego od njih Gradsko vijeće očekuje nove inicijative i prijedloge.

Vijećnici su jednoglasno podržali i prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana rada Grada Orašja za 2024. godinu. Godišnji plan je donesen na temelju pripremljenog Trogodišnjeg plana rada, sa prioritetnim i strateškim ciljevima iz Strategije razvoja Orašja za period 2021.-2027. godina. Ostvarenju strateških ciljeva će se doprinositi realizacijom 39 programa, od čega 31 iz Strategije razvoja Grada Orašje za period 2021.-2027. godina, te 8 iz programskih dokumenata i nadležnosti službi. Pojedinačne službe u gradskoj upravi Grada Orašja pripremile su svoje godišnje planove rada sa aktivnostima i projektima koji će se poduzimati u 2024. godini.

Jednoglasnu potporu dobio je Prijedlog Nacrta Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Grada Orašja. U pojašnjenju, Ruža Nedić tajnik Gradske uprave Orašja, istaknula je kako treba poduzeti sve mjere kako bi se postigao zadovoljavajući rezultat komunalnog reda, te javne površine dati na korištenje pod istim uvjetima svim građanima. Ovom odlukom utvrđene su javne površine koje se mogu privremeno koristiti, njihova namjena i pojam privremenih objekata za čije se postavljanje koristi javna površina. Zatim zone, uvjeti i kriteriji za privremeno korištenje, postupak dodjele lokacija, te visina i način plaćanja naknade privremeno korištenje  javnih površina. U Nacrtu je navedena nadležnost za izdavanje odobrenja, nadzor nad provođenjem ove Odluke, kaznene odredbe i ostala pitanja bitna za privremeno korištenje javnih površina na području Grada Orašja. Ovaj dokument ide u Javnu raspravu i bit će objavljen na web stranici Grada Orašja. Do kraja sjednice Gradsko vijeće Orašje usvojilo je Prijedlog Odluke o odobravanju izdavanja bezuvjetnog bankarskog jamstva Grada Orašja, u korist Uprave za neizravno oporezivanje BiH. Sjednica je završila usvajanjem Odluke kojom je ukinut status javnog dobra u općoj uporabi, nekategoriziranog puta u Dusinama.

spot_img

najnoviji članci

istražiti više