spot_img
25.2 C
Orašje
spot_img
NaslovnicavijestiOdržana 19. sjednica Gradskog vijeća Orašje

Održana 19. sjednica Gradskog vijeća Orašje

Gradsko vijeće Orašje održalo je danas redovnu 19. sjednicu na kojoj su vijećnici vodili raspravu po šest predviđenih točaka dnevnog reda. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naziva ulica u naseljenim mjestima Bok, Donja Mahala, Kopanice, Kostrč, Lepnica, Orašje, Oštra Luka, Tolisa, Ugljara i Vidovice, vijećnici GV Orašje ni danas nisu usvojili, budući da prijedlozi iz mjesnih zajednica nisu detaljno analizirani te nisu uočeni vidljivi nedostaci, zbog čega je predlagač ovu točku ponovno povukao s dnevnoga reda, na doradu. Vijećnici su jednoglasnu potporu dali Odluci o planu parcelacije vezano za stambenu gradnju na području Orašja, te  Zaključku o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli koncesije za eksploataciju šljunka. Zeleno svjetlo dobio je i Zaključak o usvajanju i stavljanju na javnu raspravu Nacrta izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje. Odlukom o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje  pristupilo se ovim aktivnostima s ciljem preispitivanja prometnog rješenja i tipologije gradnje unutar obuhvata Plana, kao i promjena osnovne namjene površina za područje navedeno u Odluci. U skladu sa Zakonom o javnim nabavama BiH proveden je postupak javne nabave u okviru kojeg je za nositelja izrade izmjena i dopuna plana, odabrano društvo Urbis centar Banja Luka. Predstavnik tog centra je pojasnio vijećnicima izmjene na 30-ak lokacija na području Grada Orašja.  Plan će biti dostupan građanima putem oglasne ploče u Gradskoj upravi, te će u roku od mjesec dana biti organizirana javna rasprava o ovom dokumentu. Po okončanju javne rasprave nositelj izrade izmjena i dopuna Plana, odgovorit će na primjedbe i prijedloge, te izraditi prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje, ističu u Službi prostornog uređenja i imovinsko-pravnih poslova.

-„Riječ je prevažnom dokumentu kojeg je bitno ozbiljnije analizirati, jer dugoročno definira budućnost razvoja Grada Orašja u narednom periodu. U narednih mjesec dana bit će održana javna rasprava, nakon toga slijedi analiziranje i usuglašavanje svih prijedloga koji dođu od strane građana i drugih zainteresiranih strana, a na kraju i rasprava na Gradskom vijeću. Cilj je da se dođe do općeg konsenzusa, a jasno je da svaki pojedinac ima neku svoju viziju na koji način se Grad mora razvijati“, kazao je Vincetić, te naglasio kako su svi vijećnici dobili prezentaciju u digitalnoj formi tako da mogu komunicirati sa svojim biračkim tijelom. –„Dokumentacija je dostupna u resornoj Gradskoj službi, tako da svaki zainteresirani građanin može provjeriti svaku pojedinačnu parcelu i na vrijeme reagirati“, poručio je Stanko Vincetić predsjednik GV Orašje.   

spot_img

najnoviji članci

istražiti više