spot_img
35.7 C
Orašje
spot_img
NaslovnicavijestiOdržana 16. sjednica OV Orašje

Održana 16. sjednica OV Orašje

Danas, posljednjeg dana u mjesecu ožujku, u Kulturnom centru “Ivo Gregurević” u Orašju, održana je 16. sjednica Općinskog, odnosno Gradskog vijeća Orašja, na kojoj je usvojeno svih 19 točaka dnevnog reda. Nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika sa 14 sjednice, te vijećničkih pitanja i inicijativa, vijećnici su usvojili Izvješće o radu i realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Orašje za 2021. Godinu. U Izvješću je navedeno da je održano 11 redovnih i jedna svečana sjednica Općinskog vijeća povodom Dana Općine. Razmatrano je 130 materijala, od toga 46 planiranih programom rada, sa ostvarenjem od skoro 90%. Doneseno je 18 propisa i općih akata, te 40 odluka, 5 programa i planova, a postavljeno je 76 pitanja, sa postotkom odgovora više od 81 posto.

Izvješće o radu podnio je i gradonačelnik Marijan Oršolić sa službom za upravu za 2021. godinu koje je također usvojeno, kao i Izvješće o  izvršenju Proračuna Općine Orašje za proteklu godinu, te Izvješće o utrošku tekuće pričuve Proračuna za isti period. Podržan je i prijedlog Zaključka o usvajanju Mišljenja na nacrt Prostornog plana ŽP za razdoblje 2021.-2039. godine. Vodilo se računa o usklađenosti Prostornog plana sa postojećom planskom dokumentacijom općine Orašje, kao i sa predloženim izmjenama Urbanističkog plana Orašje koji je u postupku. Potporu vijećnika dobio je Lokalni akcijski plan za reintegraciju državljana BiH koji se po osnovu Sporazuma o readmisiji, vraćaju na područje općine Orašje za period 2021-2024.godine. Dokument je bilo potrebno usvojiti, jer je Grad Orašje kao i Županija Posavska potpisanim Sporazumom uključena u projekt readmisije kojeg provodi država.

Vijećnici su usvojili demografsku mjeru koja se odnosi na svu novorođenu djecu, novu Odluku o dodjeli jednokratne novčane naknade rodiljama po rođenju djeteta i jednokratne novčane pomoći obiteljima s više djece.  Ovom Odlukom, visina jednokratne novčane naknade za rođeno prvo dijete iznosi 500 KM, za rođeno drugo u iznosu 1.000 KM, a za rođeno treće i svako sljedeće dijete u iznosu od 2.000 KM. Uvjet je da rodilja prije rođenja djeteta ima godinu dana prijavljeno prebivalište na području općine, odnosno grada  i da svakodnevno sa rođenim djetetom živi na prijavljenoj istoj adresi. Istom Odlukom je regulirana jednokratna pomoć obiteljima s više djece  u iznosu od 150 KM po svakom djetetu, a pravo imaju obitelji s dvoje i više djece starosti do 18 godina, odnosno do 25 godina ako se nalaze na redovitom školovanju. Uvjet je i da mjesečna primanja obitelji moraju biti do iznosa prosječne neto plaće u Federaciji BiH, kao i da obitelj svakodnevno živi na području općine Orašje. Jednokratna novčana pomoć obiteljima s više djece dodjeljivat će se jednom godišnje i to na temelju javnog poziva kojeg objavljuje Gradonačelnik. Jednokratna novčana naknada za roditelje ostvarivat će se na temelju zahtjeva koje se mora podnijeti u roku od 60 dana od rođenja djeteta.

Odluka o postupku i kriterijima za raspodjelu sredstava udrugama građana o interesa za općinu Orašje, stavljena je van snage, jer je na temelju nalaza i mišljenja revizije, obvezna raspodjela svih navedenih sredstava putem javnog poziva, a ne na pojedinačni zahtjev. Radi asfaltiranja pristupne ceste u Sarajevskoj ulici u Donjoj Mahali, izvlaštene su potrebne nekretnine. Vijećnici su odlukom odobrili otpust i otpis 70 %  potraživanja Općine Orašje prema dužnicima po osnovu neplaćenog zakupa za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, Ani Tomašević, Jasmini Župarić i Mateju Eviću.

Za člana Skupštine Turističke zajednice ŽP, kao predstavnik Općine Orašje, imenovan Dragan Kobaš iz Kostrča, dok je Dijani Živković dana suglasnost na imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje. Zbog prestanaka mandata Miralemu Puranu, za novog člana Odbora za statut, poslovnik i propise imenovan je Nesad Tokalić, a na njegovo mjesto u Odbor za društvene djelatnosti i pitanja mladih imenovan je Denis Kabaklić.  Zbog ostavke Senada Kukuljevića u Odbor za zaštitu i unapređenje prirodne i životne okoline, imenovan je Amar Džafić. Do kraja sjednice usvojeno je Izvješće o ostvarenju godišnjeg Plana implementacije revidirane Strategije razvoja Općine Orašje, kao i Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju, oba  za 2021. godinu.

spot_img

najnoviji članci

istražiti više