spot_img
16.3 C
Orašje
spot_img
NaslovnicavijestiNa sjednici GV Orašja usvojena nova Odluka o privremenom korištenju javnih površina

Na sjednici GV Orašja usvojena nova Odluka o privremenom korištenju javnih površina

Gradsko vijeće Orašja na današnjoj 39. sjednici, usvojilo je Prijedlog Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Grada Orašja u kojoj su uz ostalo navedeni uvjeti, kriteriji, kao i postupak dodjele, zatim visina naknade i kaznene odredbe. Na sjednici je istaknuto kako je ovom odlukom napravljen kompromis između Grada Orašja i ugostitelja. Ruža Nedić, tajnik Gradske uprave je istaknula kako je šest mjeseci rađeno na izmjenama brojnih Odluka koje su donesene još 2009. godine, a pristiglo je i nekoliko Primjedbi  od jedne Udruge i jednog pojedinca. Vijećnik Marinko Džoić je postavio pitanje oko naplate korištenja javnih površina u Mjesnim zajednicama.  Usvojenom Odlukom ugostitelji će za postavljanje ljetne terase na otvorenom, umjesto dosadašnjih 10 KM, za prvu zonu, plaćati 12 maraka po četvornom metru zakupa. U prvoj zoni cijena četvornog metra za postavljanje montažnog objekta tipa kiosk, kao i privremenog objekta ili građevine, iznosi 12 KM.  Deset KM je cijena u prvoj zoni po metru kvadratnom za nepomičnu ljetnu terasu, prodajno- izložbeni stol, te prodajni stol u svrhu blagdanske prodaje kao i za binu za manifestacije i koncerte. Prijedlog Odluke je na kraju rasprave usvojen sa 16 glasova ZA i 4 suzdržana.

Jednoglasno  je usvojena i Odluka o izradi Plana upravljanja imovinom Grada Orašja „2024-2027“ godina. Plan upravljanja imovinom je strateški, odnosno taktički dokument Grada Orašja, kojim se definira politika upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Orašja, usmjerava način upravljanja i raspolaganja imovinom i zacrtanim strateškim ciljevima i prioritetima. Plan predstavlja putokaz koji usmjerava cjelokupne aktivnosti upravljanja imovinom unutar Grada. Grad Orašje kao sudionik Projekta unapređenja i efikasnosti lokalnih usluga, nastoji povećati nivo transparentnosti i odgovornosti prilikom upravljanja javnim dobrima, osiguranju dodatnih prihoda, te unapređenju pružanja usluga.

Do kraja sjednice vijećnici su jednoglasno podržali Odluku o planu parcelacije radi osnivanja novih građevinskih parcela. Radi se o zemljištu u vlasništvu Grada koje se nalazi jugoistočno od novoizgrađene tvornice u vlasništvu „Union Foods“, južno od bazena, te zapadno od Gradskog groblja. Radi oblikovanja parcele u Kopanicama, Vijeće je odobrilo prodaju zemljišta od 86 kvadratnih metara izravnom pogodbom kupcu Franji Župariću iz Kopanica.

U skladu sa odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH i Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u F BiH, pripremljen je Godišnji izvještaj o radu Grada Orašja za 2023. godinu koji je razmatran na sjednici Gradskog vijeća Orašje. Izvještaj o radu je implementacijski dokument koji sadrži pregled i analizu izvršenja programa i mjera, te aktivnosti i projekata iz godišnjeg plana rada gradskog organa uprave. Priprema se s ciljem praćenja provedbe planiranih programa i mjera i ocjene doprinosa u ostvarivanju glavnog programa gradskog organa uprave, pa nije bilo problema kod usvajanja ove Odluke. Sjednica je završila Zaključkom o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o uvođenju godišnjeg anketiranja stupnja zadovoljstva građana i građanki, javnim i administrativnim uslugama.

Prije početka sjednice predsjednik Gradskog vijeća Stanko Vincetić je pročitao Obavijest da je Nezavisni vijećnik Denis Ristanić, iz osobnih razloga 29.01. 2024. godine podnio ostavku na dužnost vijećnika. Po ustaljenom dnevnom redu, vijećnici su prvo usvojili Zapisnik sa prethodne sjednice i prošli kroz vijećnička pitanja i inicijative. Vijećnik Marinko Džoić se osvrnuo na činjenicu da s početkom proljetne sjetve poljoprivrednici sve više koriste različite pesticide, a nakon toga otrovnu ambalažu nepravilno odlažu po livadama, kanalima, potocima ili na međama. Uputio je upozorenje nesavjesnim poljoprivrednicima i predložio da se u ovu problematiku uključe i komunalni redari, podnošenjem prijava protiv nesavjesnih poljoprivrednika, koji svojim djelovanjem zagađuju okoliš. Mario Pejić je postavio pitanje dokle se stiglo sa isplatama šteta poljoprivrednicima, budući da se bliži proljetna sjetva, a sredstva su potrebna za poljoprivrednu proizvodnju. Pomoćnik Gradonačelnika Pero Baotić je u odgovoru istaknuo kako su pristigla sredstva u iznosu 200.000 KM od Federalne Vlade, a očekuju također i od Vlade ŽP, kako bi izašli pred Gradsko vijeće sa pitanjima oko raspodjele sredstava. Kompletan tijek današnje 39. sjednice, reemitirat ćemo sutra u našem programu od 10 sati.

spot_img

najnoviji članci

istražiti više