spot_img
22.4 C
Orašje
spot_img
NaslovnicavijestiJavni poziv za dodjelu sredstava iz Proračuna Grada Orašja za 2024. god....

Javni poziv za dodjelu sredstava iz Proračuna Grada Orašja za 2024. god. ostalim udruženjima građana

Gradonačelnik Grada Orašja Marijan Oršolić objavio je Javni poziv za dodjelu sredstava iz Proračuna Grada Orašja za 2024. godinu ostalim udruženjima građana u iznosu 65.000 KM. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju pravni subjekti – udruge građana, a uz ostale uvjete moraju biti registrirani u BiH, svoje aktivnosti razvijati na području Grada Orašja, da su projektne i programske aktivnosti namijenjene građanima Grada Orašja i da ne obavljaju bilo kakvu aktivnost u ime političke stranke. Vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na Javni poziv, obavit će posebno Povjerenstvo koje imenuje Gradonačelnik.

Prijave na javni poziv se podnose na prijavnom obrascu koji se može preuzeti u Šalter sali Grada Orašja i na službenoj web stranici Grada Orašja. Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu: Grad Orašje, Treća ulica 45., 76270 Orašje, s naznakom „Prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava iz Proračuna Grada Orašja za 2024. godinu ostalim udruženjima građana“. Rok za dostavu prijava s dokumentacijom je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na web stranici Grada Orašja, računajući od 30.01.2024. godine kao dana objave. Javni poziv je objavljen na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Orašja, te u sredstvima javnog informiranja.

spot_img

najnoviji članci

istražiti više