spot_img
22.4 C
Orašje
spot_img
NaslovnicavijestiGradsko vijeće Orašje usvojilo Nacrt Proračuna za 2024. godinu

Gradsko vijeće Orašje usvojilo Nacrt Proračuna za 2024. godinu

Nacrt Proračuna Grada Orašja za 2024. godinu dobio je jednoglasnu potporu vijećnika na današnjoj 36. sjednici Gradskog vijeća Orašje. U obrazloženju dokumenta, tajnik Gradske uprave Orašja Ruža Nedić je kazala kako su prihodi, primici i financiranje planirani u iznosu od 12.699.340 KM, a u istom su iznosu planirani i rashodi i izdaci. Proračun za narednu godinu je smanjen skoro za milijun KM u odnosu na 2023. godinu. Usvajanje Nacrta je dobra osnova za izradu Prijedloga ovog financijskog dokumenta, koji će se u prijedlogu ponovno naći pred vijećnicima krajem prosinca, no prije toga će uslijediti prijedlozi i sugestije, te javna rasprava za korisnike gradskog proračuna, kao i ostale subjekte koji dobivaju donacije i sredstva iz gradskog proračuna. S obzirom na ograničenost proračunskih sredstava, predloženi Nacrt proračuna ima za cilj da se najbitniji programi i aktivnosti financiraju i provedu na najefikasniji način, navedeno je u obrazloženju Službe za financije Grada Orašja.

Na početku sjednice, a nakon usvajanja Dnevnog reda od 15 točaka, vijećnici su usvojili dva izvoda iz zapisnika i prošli kroz vijećnička pitanja i inicijative. Amela Jahić je uz ostalo, upozorila na učestalu pojavu bespravnih ulazaka otkupljivača starog željeza u dvorišta građana, kao i na stanje sa psima lutalicama. Denis Ristanić je inicirao određene izmjene u Statutu Grada Orašja, te uređenje rasvjete u pojedinim gradskim ulicama. Mario Pejić je postavio pitanje dokle se stiglo sa rješavanjem zahtjeva za isplatu štete u ovoj godini.

Gradsko vijeće je prije Nacrta usvojilo i Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Orašja za period od 1.1.-30.9.2023. godine gdje je ustanovljeno da je za prvih devet mjeseci Grad Orašje izvršio nešto više od 50% planiranih prihoda i rashoda. Nakon usvajanja Nacrta usvojena je i prateća Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Orašja za 2024. godinu.

Usvojena je i Odluka o izmjenama Odluke o zakupu stanova Grada Orašja kojom je definiran način produženja Ugovora o zakupu, kao i mogućnost stambenog rješavanja deficitarnih i stručnih kadrova na području grada Orašja. Kao razlog za donošenje akta navedeno je da prethodnom Odlukom nije definiran način produženja Ugovora o zakupu. Kako bi se riješilo stambeno pitanje deficitarnih kadrova na području Grada Orašja koji su zaposleni i u drugim institucijama, Aneksom ugovora kojega je pripremila Služba prostornog uređenja i imovinsko- pravnih poslova, se navodi kako se zakup daje na neodređeno vrijeme. Vijećnici su prihvatili izmjenu tehničkih grešaka pisanja naziva ulica koja je ispravljena prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naziva ulica u naseljenim mjestima Orašje, Ugljara, Matići, Jenjić i Bukova Greda.

Odlukom o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje pristupne ceste u Boku, više katastarskih čestica izvlašteno je u katastarskoj općini Bok. U katastarskoj općini Donja Mahala ukinut je status javnog dobra u općoj uporabi, koje se u katastarskim knjigama vodilo kao put. Međutim izlaskom na lice mjesta utvrđeno je da na tom javnom dobru izgrađen objekt čiji je vlasnik ujedno i vlasnik susjedne parcele. Nakon donošenja Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na sjednici Gradskog vijeća dala se mogućnost vlasniku da se izvrši prodaja neposrednom pogodbom kako bi ju vlasnik mogao legalizirati.

Gradsko vijeće je odobrilo prodaju zemljišta u površini od 52 m² u Donjoj Mahali putem izravne pogodbe kupcu Mirku Ivanoviću iz Donje Mahale, radi oblikovanja građevinske parcele. Putem javnog nadmetanja, odnosno licitacije, Gradsko vijeće prodat će zemljište površine od 4.349 m² u Donjoj Mahali III, za izgradnju objekta proizvodne, poslovne ili komercijalne djelatnosti. Za provedbu licitacije ovlašten je Gradonačelnik da objavi javni oglas.

Projekt unapređenja i efikasnosti lokalnih usluga (PIPLS) nastoji pomoći lokalnim samoupravama da povećaju nivo transparentnosti i odgovornosti prilikom upravljanja javnim dobrima, osiguranju dodatnih prihoda, te unapređenju pružanja usluga. Grad Orašje kao sudionik PIPLS projekta u obvezi je izvršiti usvajanje Pravilnika o evidenciji nekretnina, koje je jedan od preduvjeta za  sustavno upravljanje imovinom, kao i za daljnje korake u okviru tehničke podrške. Iz tih razloga Gradsko vijeće je podržalo usvajanje Pravilnika o evidenciji nekretnina. Nakon provedene natječajne procedure za upražnjeno mjesto člana Upravnog vijeća J.U. Centar za socijalni rad Orašje, na sjednici Vijeća na to mjesto imenovana je Ruža Topić iz Orašja.  Sjednica je završila razrješenjem Katice Baotić kao člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica Orašje na njen vlastiti zahtjev, nakon što je podnijela ostavku na to mjesto. Tijek današnje sjednice reemitirat ćemo u sutrašnjem programu Radiopostaje Orašje od 10 sati. 

spot_img

najnoviji članci

istražiti više