spot_img
14.6 C
Orašje
spot_img
NaslovnicavijestiGradsko Vijeće Orašje održalo 41. sjednicu

Gradsko Vijeće Orašje održalo 41. sjednicu

Gradsko vijeće Orašje danas je održalo svoju 41. sjednicu na kojoj su vijećnici podržali sva izvješća, planove, odluke, rješenja i zaključke po svih 16 predloženih točaka. Na početku je bilo par pitanja i prijedloga, od kojih je jedan bio usmjeren na saniranje divljih deponija na području grada Orašja. Potporu vijećnika su dobila Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Orašja za prošlu godinu po kojem je Proračun na kraju godine iznosio nešto više od osam milijuna KM, od planiranih deset milijuna. Vijećnici su usvojili i Izvješće o utrošku sredstava tekuće pričuve Grada Orašja za prošlu godinu. Sredstva tekuće pričuve su planirana u iznosu 60.000 KM i podijeljena su kroz donesenih 48 pojedinačnih odluka o dodjeli sredstava tekuće pričuve za 2023. godinu.

Usvojeno je i Izvješće o radu Gradonačelnika i službi za upravu za 2023. godinu, koje je pojasnila Ruža Nedić tajnik grada Orašja, nakon čega je Pero Baotić iz Službe za gospodarstvo, prezentirao prijedlog Odluke o raspodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta nastalih tijekom prirodne nesreće „Olujno nevrijeme“ 19.07.2023. godine na području grada Orašja. Vijećnici su i ovaj prijedlog, a prema rezultatima procjene Gradskog Povjerenstva, građani su podnijeli 1.321 prijavu, a pravne osobe 42 prijave, dok je šteta procijenjena u ukupnom iznosu 7.806.754 KM. Kako je Gradu Orašju na raspolaganju samo 400.000 KM za pomoć u saniranju posljedica od olujnog nevremena, predloženom Odlukom je utvrđeno da će pomoć ostvariti 1.006 prijava, odnosno 979 prijava građana i 27 prijava pravnih osoba koji su imali štetu na građevinskim objektima, plasteničkoj proizvodnji i proizvodnji suncokreta. Građanima i pravnim osobama kojima je šteta od olujnog nevremena procijenjena 1.000 KM i više, pripada naknada štete u iznosu od 150 KM po osobi, a preostali dio dodijelit će se u proporcionalnom odnosu ukupno raspoloživih sredstava.

Potom je podršku vijećnika dobio Plan upravljanja imovinom razvijenom na temelju Protokola o suradnji za lokalni razvoj između Grada Orašja i Projekta unapređenja efikasnosti lokalnih usluga u BiH (PIPLS) kojeg provodi UNDP. U predloženom Planu upravljanja imovinom sadržana je analiza stanja i raspolaganja nekretninama: stanovi, poslovni prostori, zemljište, javne površine, te ostala imovina u vlasništvu Grada Orašja, s fokusom na kritične oblasti i prioritete, kao i plan upravljanja za period od tri godine. Nacrt Plana je je bio u javnoj raspravi, a tijekom 15 dana trajanja rasprave, nije bilo sugestija ni prijedloga za njegovom izmjenom.

Odlukom o utvrđivanju javnog interesa u svrhu proširenja Poduzetničke zone Dusine nad parcelom od 9.035 m² u vlasništvu fizičke osobe, proglašen je javni interes za potpuno izvlaštenje u korist Grada Orašja. Ukupni obuhvat zone na toj lokaciji iznosi cca 172.000 m² s tim da je gotovo cijela u vlasništvu Grada Orašja, izuzev te parcele. Kako je predmetna parcela sukladno planskom dokumentu i odluci vijeća dio Poduzetničke zone Dusine, GV je usvojilo ovaj prijedlog kako bi se mogao pokrenuti postupak potpunog izvlaštenja predmetne nekretnine u korist Grada Orašja. Nakon toga će se nastaviti sa izgradnjom ceste i osiguranjem osnovne infrastrukture za sadašnje i buduće investitore proizvodnih i poslovnih objekata.

Vijećnici su Odlukom utvrdili da je od javnog interesa izvođenje radova u svrhu polaganja priključnih elektro kabela i raspletom za izgradnju planirane trafostanice „Ribnjak“ Orašje, gdje je napajanje trafostanice predviđeno podzemnim kabelom s postojećeg zračnog stupa u dužini od cca 90 metara.

Odlukom o planu parcelacije izvršena je parcelacija građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Orašja u svrhu privođenja zemljišta namjeni u ukupnoj površini od 8.932 m² koja je namijenjena za izgradnju projekta Beer fest.

Zbog isteka mandata dosadašnjim članovima Školskog odbora OŠ Ruđera Boškovića Donja Mahala, Gradsko vijeće je donijelo Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje, a ovlastilo Gradonačelnika da provede taj postupak.

Gradonačelnik je ovlašten da provede i postupak Javnog natječaja za imenovanje člana Gradskog izbornog povjerenstva Orašje, a u Povjerenstvo za provođenje tog natječaja GV je imenovalo: Gabrijelu Martinović Dominković, Natašu Čolić i Sadiju Subašić.

Vlada ŽP vodi aktivnosti predviđene Planom i Programom održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta za 2024. godinu, a koje uključuju i investiranje u ceste koje se nalaze u nadležnosti općina i grada sa područja ŽP, stoga je Gradsko vijeće izglasalo Zaključak o davanju suglasnosti na investiranje u cestovnu infrastrukturu koja se odnosi na rekonstrukciju dijelova ulica: Filipovići u Boku, Vladimira Nazora u D. Mahali, Ive Andrića i Bana Jelačića u Oštroj Lukc, rekonstrukciju ulice Braće Ribara u D.Mahali, te izgradnju i rekonstrukciju Sportske ulice u Kostrču.

U završnom dijelu sjednice pred vijećnicima su bila dva Izvješća i oba su usvojena. O radu Centra za socijalni rad Orašje u prošloj godini, govorila je ravnateljica Laura Martinović, te uz ostalo istaknula kako je Centar ostvario višak prihoda nad rashodima u iznosu nešto većem od 27.000 KM. U Izvješću je vidljivo kako je ova ustanova imala puno veći obim poslova nego u 2022. godini.

Izvješće o radu J.P. Radiopostaja Orašja za prošlu godinu prezentirao je v.d. ravnatelja Zvonimir Pejić, te istaknuo kako se prvenstveno radilo na financijskom stabiliziranju poduzeća. –„Mogu ponosno reći da je financijska situacija stabilna, a potvrda toga je certifikat bonitetne uspješnosti kojeg je RPO dobila od strane kompanije koja prati rad na tržištu BiH, te ima uvid u financijsko poslovanje više od 240.000 poduzeća i ustanova na području BiH. To je pokazatelj vrijednog rada cjelokupnog kolektiva i odlične suradnje sa svim razinama vlasti, kako gradske, tako i županijske, te u konačnici s klijentima i potrošačima“, kazao je uz ostalo u obrazloženju Zvonimir Pejić i dodao kako je odašiljač 105,8 MHz prošle godine izgorio od udara groma, zbog čega je nastala potreba za nabavkom novog odašiljača. –„Stavljanje odašiljača u funkciju je financijski, ali i tehnički vrlo zahtjevan pothvat, te smo morali kroz cijelu godinu skupljati i štedjeti novčana sredstva kako bi pokrenuli radove na odašiljaču koji je postavljen na novoj lokaciji. Program se sada emitira i na frekvenciji 105,8 MHz, pa signalom pokrivamo područje od Bijeljine i Brčkog na istoku, Tuzle na jugu, djelomično i do Doboja na zapadu, te skoro do ulaza u Osijek na sjeveru“, naglasio je ravnatelj Pejić.

spot_img

najnoviji članci

istražiti više