spot_img
16.3 C
Orašje
spot_img
NaslovnicavijestiOdržana XII. sjednica Skupštine ŽP, usvojen Prostorni plan ŽP za razdoblje od...

Održana XII. sjednica Skupštine ŽP, usvojen Prostorni plan ŽP za razdoblje od 2019.-2039. godine

U Domaljevcu je danas (21.03.) održana XII. sjednica Skupštine ŽP na kojoj su usvojena sva dokumenta dnevnog reda od ukupno 8 točaka. Na sjednici je duža rasprava vođena o Prostornom planu ŽP za razdoblje od 2019.-2039. godine, kojeg su na kraju zastupnici jednoglasno podržali. Istaknuta je važnost ovog strateškog dokumenta, koji je u Nacrtu donesen 2021. godine i apsolutno je usklađen sa sve tri lokalne zajednice. Suština ovog dokumenta je na očuvanju poljoprivrede, najznačajnijeg resursa ŽP i njemu je posvećena posebna pozornost.

Dragutin Živković ministar gospodarstva, rada i prostornog uređenja je izrazio veliko zadovoljstvo usvajanjem Prostornog plana ŽP za razdoblje 2019.-2039.godine i u obrazloženju naveo kako su u prethodne dvije godine provedene brojne aktivnosti koje su rezultirale usvajanjem Plana, kojeg je Vlada ŽP prethodno usvojila 11.ožujka ove godine. –„Strategija razvoja ŽP  je bila jedan od dokumenata koje smo uvažavali pri izradi Prostornog Plana. Posebnu pažnju smo obratili na prometnu i poduzetničku infrastrukturu, očuvanje poljoprivrede, na predviđene površine za ispitivanje eksploatacije mineralnih sirovina, a svakako i druga područja koja se tiču zdravstva i obrazovanja“, kazao je uz ostalo ministar Živković. Obzirom da je ŽP rizično područje po pitanju poplava, Živković navodi kako su značajnu pozornost posvetili izradi vodo zaštitnih objekata na području ŽP. Važnost ovog strateškog dokumenta, koji je u Nacrtu donesen 2021. godine, Živković vidi i u tome da je apsolutno usuglašen sa sve tri lokalne zajednice. –„Ovim Prostornim planom i uvažavajući sve specifičnosti ŽP, te uzimajući u obzir mogućnost proglašenja javnog interesa, Poduzetničke zone će se moći uspostaviti na području Grada Orašja i općina Odžak i Domaljevac Šamac. Također, za ŽP i posebice Grad Orašje, od bitnog značaja je izgradnja autoceste Orašje – Tuzla, tako da je ovim prostornim planom definiran putni pravac na toj značajnoj autocesti“, naglasio je ministar Dragutin Živković. 

Potporu zastupnika dobio je i Zakon o pečatu ŽP kojim se utvrđuju tijela koja imaju pravo na pečat ŽP, njegova namjena, oblik i sadržaj, zatim izrada pečata, evidencija, čuvanje i uporaba pečata, te nadzor i kazne za nepridržavanje odredbi Zakona. Postojeći Zakon o pečatu ŽP jedan je od najstarijih zakona koji su uopće doneseni u ŽP, a od njegovog donošenja i stupanja na snagu, prošlo više od 27 godina.

Na sjednici je usvojen Nacrt zakona o proglašenju zaštićenog krajobraza – kopneni krajobraz „Tišina“ i „Starača, a Skupština je zadužila predlagača (Vladu ŽP), da u roku 60 dana provede javne rasprave u općinama Domaljevac Šamac i Odžak. Zbog nespojivosti dužnosti, Skupština je usvojila odluku o razrješenju Đure Delića člana Odbora za društvene djelatnosti, jednakopravnost spolova i borbu protiv korupcije. Usvojeno je Izvješće o radu Neovisnog odbora za izbor i reviziju Ravnatelja policije MUP-a ŽP za 2023. godinu. U protekloj godini Odbor je održao 13  redovitih sjednica, na kojima se raspravljalo o ukupno 69 točaka dnevnog reda. Neovisni odbor je na sjednicama raspravljao o pitanjima koja se odnose na sigurnost, te sugerirao Ravnatelju policije na određene probleme kao što su: dostupnosti narkotika na području ŽP, pojačani dolazak migranata  na područje ŽP, povećanje broja nasilja u obitelji, povećati broj alkotestiranih vozača na alkohol, prometovanje motornih vozila u I ulici u Orašju i drugo.

U završnom dijelu sjednice zastupnici su primili k znanju Informaciju o radu Županijskog/Kantonalnog suda u Odžaku za 2023. godinu. Sud je u protekloj godini imao normu 61,90%, jer nije imao dovoljno predmeta u radu da bi se ostvarila norma od 100%. U kaznenoj oblasti bilo je 125 predmeta, zatim 5 predmeta ratnih zločina, jedan predmet koji se odnosi na djelo organiziranog kriminala, 50 predmeta Upravnih sporova, te u Građanskoj oblasti 127 predmeta koji su riješeni 100%. Materijalni uvjeti u kojima je Sud radio bili su zadovoljavajući. Kad je u pitanju rad Kantonalnog tužiteljstva za 2023. godinu u Izvješću je navedeno da Kantonalno tužiteljstvo 2023. godini nije radilo u punom kapacitetu, obzirom da su dva nedostajuća tužitelja započela s radom u ovom tužiteljstvu početkom ožujka. U protekloj godini Tužiteljstvo je odradilo kolektivnu normu u iznosu 240,54%.

Po završetku sjednice predsjednik Skupštine Blaž Župarić, uz ostalo je kazao kako je na sjednici doneseno nekoliko važnih propisa, te posebno istaknuo usvajanje Prostornog plana ŽP na kojem je rađeno dvije godine. –„Plan je prošao sve faze javne rasprave i uvida od strane žitelja i mjerodavnih institucija i dobio sve potrebne suglasnosti. Ovaj Plan će omogućiti ubrzani razvoj ŽP u svim oblicima, od gospodarstva, infrastrukture i svega onoga što on sadržava“, rekao je Župarić.   Usvajanjem Nacrta zakona o proglašenju zaštićenog krajobraza – kopneni krajobraz „Tišina“ i „Starača, predsjednik Župarić je istaknuo kako je napravljen veliki korak, jer je to vrlo važno područje u ŽP koje treba zaštititi i ostaviti budućim generacijama. –„Nacrt zakona prate i studije kojima se dokazuje postojanost takvih područja za biljni i životinjski svijet, kao i za razvoja turizma i ekologije. Kad je u pitanju, mogli smo čuti da ove ustanove svoje poslove rade neovisno i profesionalno i vrlo kvalitetno, iako je u Županijskom sudu u Odžaku izražen nedostatak kadra, koji će se vjerujem, u dogledno vrijeme riješiti“, poručio je predsjednik Skupštine ŽP Blaž Župarić. 

spot_img

najnoviji članci

istražiti više