spot_img
22.4 C
Orašje
spot_img
NaslovnicavijestiOdržana 26. sjednica GV Orašje

Održana 26. sjednica GV Orašje

Gradsko vijeće Orašje održalo je danas svoju 26. redovnu i prvu ovogodišnju sjednicu.  U svega sat vremena vijećnici su razmatrali 10 točaka dnevnog reda i dali zeleno svjetlo na sve Prijedloge. Sjednica je započela svečanom prisegom novog vijećnika Denisa Ristanića iz stranke Nezavisni-Neovisni, koji je dobio mandat nakon što je Emir Beširević podnio ostavku radi odlaska u Skupštinu ŽP i time je Gradsko vijeće kompletirano. Vijećnicima su usvojili dva izvoda iz zapisnika s prethodne dvije sjednice, a potom su prešli na točku vijećnička pitanja i inicijative.

Zaključkom je usvojeno Izvješće o radu i realizaciji Programa Gradskog vijeća Orašje za 2022. godinu. U Izvješću je navedeno kako su u prošloj godini, između ostalog, vijećnici održali 13 redovnih i jednu svečanu sjednicu i razmatrali 136 materijala. Donijeli su 22 opća akta i propisa, 60 odluka, usvojili 3 programa rada i 11 izvješća, te donijeli 21 rješenje i 19 različitih zaključaka.  Postavljeno je ili podneseno 45 vijećničkih pitanja i inicijativa, na koja su odgovori davani usmeno na sjednici, s tim da je za njih 25 traženo i dodatno pismeno pojašnjenje. Predsjednik GV Stanko Vincetić kazao je kako je Vijeće bilo na korist društvenoj zajednici, te da su vijećnici davali potporu izvršnoj vlasti.

Na današnjoj sjednici je usvojen i Program rada Gradskog vijeća za 2023. godinu, kroz 36 točaka rada, s tim da je naznačeno da se radi samo o minimalnom okviru rada, a da se očekuje mnogo više. Odlukom o planu parcelacije, formirane su nove 4 parcele u katastarskoj općini Orašje I, za stambene objekte u naseljima JUG1, te u naselju JUG2 za mješovitu namjenu. Vijećnici su također usvojili i prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u istoj katastarskoj općini, putem javnog nadmetanja odnosno licitacije. Riječ je o površini 1120 četvornih metara koja se nalazi uz zgradu Udruge PUŽ u zoni mješovite namjene za izgradnju nove stambene zgrade. Početna cijena je 50 KM po četvornom metru.

Gradsko vijeće Orašje dalo je  suglasnost Gradu Orašje za izdavanje bezuvjetnog bankarskog jamstva, kod UniCredit Banke u korist Uprave za neizravno oporezivanje BiH, koje će služiti kao sredstvo osiguranja plaćanja pripadajućeg dijela naknade za korištenje Carinskog terminala u 2023. godini. U završnom dijelu sjednice usvojena je Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove „Centar za kulturu Orašje“ zbog isteka mandata dosadašnjim članovima. Na koncu  su vijećnici dali suglasnost na prodaju nekretnine koju koristi Dom zdravlja Orašje za potrebe zubne ordinacije, a koja je u vlasništvu Grada Orašja. Radi se o objektu površine 139 četvornih metara, za čiju kupnju je zainteresiran Zavod zdravstvenog osiguranja ŽP Orašje. Sredstva od prodaje objekta koristit će se namjenski za dovršetak nove zgrade DZ Orašje. 

spot_img

najnoviji članci

istražiti više