spot_img
25.2 C
Orašje
spot_img
NaslovnicavijestiOdržana 18. sjednica Gradskog vijeća Orašje

Održana 18. sjednica Gradskog vijeća Orašje

Gradsko vijeće Orašje danas je, u  Kulturnom centru Ivo Gregurević, održalo svoju 18. redovnu sjednicu.  Predlagač je na početku, zbog određenih nejasnoća, povukao točku 3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naziva ulica u deset naseljenih mjesta, a u Dnevni red je uvršten Prijedlog Odluke o davanju na korištenje i upravljanje traktora i stroja za malčiranje, Javnom poduzeću Komunalac.  Na današnjem zasjedanju bila je samo jedna inicijativa i to vijećnika HDZ 1990, o povećanju paušala vijećnicima, nakon čega se pristupilo razmatranju predviđenih točaka.  Vijećnici su usvojili Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Orašje za prva tri mjeseca ove godine. Prihodi proračuna u prvom kvartalu iznose 2.443.530,00 KM, što je 27,78 %  od planiranog, a rashodi i izdaci 1.458.915 KM, odnosno 16,58 % planiranog Proračuna za 2022. godinu. To znači da su u spomenutom razdoblju prihodi i primici veći za 984,615 KM u odnosu na rashode.

Jednoglasno je usvojena i Odluka o formiranju Poduzetničke zone Dusine koja je formirana  2010 godine spajanjem istočnog dijela Zone za poduzetništvo II, prostora Poduzetničke zone III  i Zone poslovnih objekata u Regulacijskom planu Jug III, što ukupno iznosi oko 426 tisuća m2. Prostor je podijeljen na ukupno 55 parcela,  s tim da su granice razdvajanja između susjednih parcela postavljene kao neobvezujuće, radi veće fleksibilnosti prostora. Dosadašnja Poduzetnička zona Dusine u velikoj mjeri bila je izgrađena i uređena, pa su se stvorili uvjeti za proširenjem i donošenjem ove nove Odluke koja će, između ostalog, omogućiti povlačenje određenih novčanih sredstava, sudjelovanjem na javnim pozivima viših nivoa vlasti.

Potporu vijećnika dobila je Odluka o ustupanju pokretne imovine Grada Orašja- traktora i malčera, Javnom poduzeću Komunalac Orašje,  na korištenje i upravljanje. Vrijednost imovine je 66. 000 KM i daje se na neodređeni vremenski period, dok postoji obostrani interes, a troškove održavanja, servisiranja, registracije i ostalo, osigurava JP Komunalac. 

Vijećnici Gradskog vijeća podržali su i pristupanje izradi digitalnog katastra komunalnih uređaja Grada Orašje kojim će se prikupljati podatci o komunalnim uređajima i na najsuvremeniji način vršiti davanja tih podataka. Sredstva u iznosu od 50 posto za izradu potrebne baze, osigurao bi Grad Orašje, a drugu polovicu Federalna Uprava za geodetske poslove.

Usvojene su i dvije odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje školskih odbora u Školskom centru fra Martina Nedića i u Srednjoj strukovnoj školi Orašje. Zbog isteka mandata razriješeni su dosadašnji i imenovani novi članovi Školskog odbora OŠ Antuna Gustava Matoša u Vidovicama, te novi sastav Školskog odbora OŠ fra Ilije Starčevića u Tolisi, dok je postojeći dopunjen s dva člana u Osnovnoj školi Stjepana Radića u Boku. Do kraja sjednice vijećnici su usvojili tri izvješća o radu za prošlu godinu: Centra za socijalni rad Orašje, Dječjeg vrtića Pčelica i Javnog poduzeća Komunalac Orašje.

spot_img

najnoviji članci

istražiti više