spot_img
14.1 C
Orašje
spot_img
NaslovnicaemisijeBosna SrebrenaBosna Srebrena : 21.01.2021.

Bosna Srebrena : 21.01.2021.

FMC Svjetlo riječi

Franjevačka provincija Bosna Srebrena je osnivač i vlasnik Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi d. o. o. Najprije se 1983. godine krenulo sa izdavanjem mjesečne revije Svjetlo riječi, da bi se nakon rata 1996. osnovalo Novinsko, izdavačko, štamparsko i grafičko poduzeće Svjetlo riječi d. j. l. Od 31. svibnja 2000. postaje Društvo sa ograničenom odgovornošću, a od 5. veljače 2007. do danas funkcionira kao Franjevački medijski centar Svjetlo riječi d. o. o. Sarajevo.

FMC Svjetlo riječi d. o. o. Sarajevo je složeno društvo koje čine sljedeće poslovne jedinice:

– Izdavačka kuća Svjetlo riječi, koja uređuje i tiska mjesečnu reviju Svjetlo riječi i druge publikacije i knjige;

– Franjevačka informativna agencija (FIA), koja prikuplja, sređuje i objavljuje vijesti vezane za Franjevačku provinciju Bosnu Srebrenu i

– Radijsko-televizijska služba, koja izrađuje i emitira programe putem elektronskih medija.

Osnovna svrha Društva je širenje kršćanske vjerske i moralne pouke te promicanje općeljudskih vrednota kulture mira i solidarnosti, kao i unapređivanje međuvjerskog dijaloga i međunacionalne snošljivosti.

Tu svrhu FMC Svjetlo riječi d.o.o. Sarajevo nastoji ostvarivati u duhu Franjevačkog reda i zdravih tradicija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.

Revija Svjetlo riječi

Franjevački mjesečnik Svjetlo riječi – list za vjeru, društvo i kulturu, pokrenut je u mjesecu travnju 1983. godine. Pokrenula ga je grupa entuzijasta – franjevaca, članova dviju franjevačkih provincija koji su tako nastavili bogatu tradiciju franjevačkog izdavaštva u Bosni i Hercegovini. Izdavači lista sve do 1992. godine bili su provincijalati bosanske i hercegovačke provincije. Od 1992. godine vlasnik lista je samo Franjevačka provincija Bosna Srebrena.

Svjetlo riječi je od početka izlaženja mjesečnik. U siječnju 2000. promijenio je svoj tradicionalni novinski izgled u oblik magazina u boji – moderne revije s 84 stranice koja je jedina takve vrste u Bosni i Hercegovini ali i uopće na južnoslavenskom području. Već nakon prvih nekoliko brojeva list se koncepcijski i tematski pronašao i zadobio svoju prepoznatljivost, koja se ogledala u franjevačkoj publicističkoj tradiciji s jedne, i u praćenju modernoga razvoja ove vrste medija s druge strane. Ozbiljno i odgovorno zauzimanje jasnih kritičkih stavova prema konkretnim životnim pitanjima, njegovanje pluralizma mišljenja i dijaloška otvorenost listu će donijeti prepoznatljivost i velik broj čitatelja i poštovatelja na široj medijskoj sceni na našim prostorima posebno kad je riječ o vjerskom tisku.

Koncept lista, njegovi ciljevi i tematika zadani su u Izjavi pokretača objavljenoj na naslovnoj stranici prvog broja u travnju 1983. godine. Prvi i najvažniji cilj lista, prema izjavi pokretača, jest „izgradnja unutarnjeg zajedništva života u mjesnoj Vrhbosanskoj katoličkoj crkvi, ne kao sudac prošlosti ili sadašnjosti već kao sudionik te izgradnje”, ali „list će njegovati i sve one opravdane razlike koje postoje unutar katoličkog jedinstva, iskreni i otvoreni dijalog s drugima, kako s krš­ćanima i njihovim Crkvama i zajednicama, tako i s muslimanima i drugim vjernicima i ljudima drugačijih uvjerenja i svjetonazora”.

List će također nastojati „pridonositi općem zajedništvu i napretku društva, ali isto tako i njegovati i kulturu hrvatskog naroda i ostati vjeran toj povijesnoj povezanosti s narodom, priznajući prirođenu zakonitu razliku između Crkve i naroda, i poštujući njihove vlastitosti identiteta i slobode, prava i obaveze”. Konačno, „list želi biti vjeran svom katoličkom opredjeljenju u duhu franjevačke bosansko-hercegovačke tradicije, otvoren drugačijim stavovima u duhu sv. Franje”.

U ovoj sadržajno pregnantnoj programatskoj izjavi pokretača lista izneseni su svi oni povijesni specifikumi bosanskih franjevaca, karakteristični za sva područja njihova djelovanja u Bosni, pa tako i za ono publicističko. Stoga i zadani program lista, makar je riječ o jednom vjerskom listu, nadilazi puke koordinate konfesionalnog i crkvenog, i naslanjajući se na dotadašnji franjevačku publicističku tradiciju želi pratiti i sva društvena zbivanja, pridonositi općem dobru i njegovati otvoreni dijalog s drugima.

Danas je Svjetlo riječi dio Franjevačkog medijskog centra u Sarajevu – Svjetlo riječi (FMC), kojega uz mjesečnik Svjetlo riječi čine Izdavačka kuća Svjetlo riječi, koja uređuje i tiska i druge publikacije i knjige (dosad izdano preko 200 različitih publikacija), Franjevačka informativna agencija (FIA), koja prikuplja, sređuje i objavljuje vijesti vezane za Franjevačku provinciju Bosnu Srebrenu te radijska služba.

spot_img

najnoviji članci

istražiti više