Završena žetva pšenice u Županiji Posavskoj praćena učestalim padalinama.

Završena je žetva pšenice na području Županije Posavske koja je ove sezone praćena učestalim padalinama. Ova godina karakteristična je po tome što je žetva strnih žita kao i u 2018.godini, započela koncem lipnja, kada su vremenski uvjeti bili idealni, a sami prinosi su bili dobri s dobrim parametrima- hektolitarskom masom i vlagom. U ovom periodu, hektolitarska masa pšenice kretala se od 76-83, a vlaga od 12-14%, međutim, nakon toga, zbog učestalih padalina, žetva strnih žita se razvukla i trajala je sve do 20. srpnja što je itekako utjecalo kako na kvalitetu tako i na kvantitetu, pa se hektolitar kretao od 73-79, a i sami prinosi su bili niži, ističe Muhidin Emić, Šef Odsjeka poljoprivredno – savjetodavne službe u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ŽP.  Ove godine, urod pšenice je skinut sa cca 3500 ha, a urod ječma i tritikalea sa cca 1500 ha. Prinosi pšenice kretali su se od 3-5 t/ha (prosjek 4 t/ha), a ječma od 4-7 t/ha (prosjek 5t/ha). U samom otkupu sudjelovalo je 8 otkupljivača a pretpostavlja se da su otkupili cirka 12.000 t, a cijena pšenice ovisno o parametrima, kretala se 0,25 KM/kg – 0,34 KM/kg. Sagledavajući uvjete koji su pratili ovogodišnju sezonu, u ministarstvu ističu kako prinos pšenice nije bio zadovoljavajući, a kao razlog navode nepovoljne vremenske uvjete prilikom same zaštite od korova, bolesti, njege usjeva, kao i same žetve pšenice – strnih žita.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password