Zakon o upošljavanju invalidnih osoba

U Odžaku je prezentiran Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom koji je donesen 2010. godine. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je osnovan od strane Parlamenta FBiH Odlukom o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao javna ustanova u oblasti socijalne zaštite, kazano je Odžaku. Predstavnici Fonda u Odžak su pozvani od strane zastupnika u federalnom Parlamentu Anesa Osmanovića, kako bi se institucije i poduzeća na području Županije posavske upoznali s regulativom u ovoj oblasti. Fond obavlja sljedeće poslove:

  • provodi politiku razvoja i unapređivanja profesionalne rehabilitacije i upošljavanja osoba s invaliditetom, osim obrazovnih ustanova čija je osnovna djelatnost stjecanje osnovnog i srednjeg obrazovanja,
  • financira i sufinancira programe razvoja privrednih društava za upošljavanje osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica,
  • vrši isplate novčanih nadoknada i stimulansa,
  • financira i sufinancira programe za održavanje uposlenosti osoba s invaliditetom;
  • vrši nadzor nad ostvarivanjem prava na novčanu nadoknadu i stimulans i korištenja drugih sredstava Fonda,
  • druge poslove predviđene Odlukom o osnivanju Fonda i Statutom Fonda.
  • Sredstva iz proračuna Federacije,
  • Sredstva posebnog doprinosa iz čl. 18. i 19. ovoga Zakona,
  • Sredstva Federalnoga zavoda za upošljavanje u iznosu od 10% sredstava planiranih financijskim planom Federalnog zavoda za zapošljavanje za aktivnu politiku zapošljavanja u tekućoj godini,
  • Sredstva kantonalnih službi za upošljavanje u iznosu od 5% sredstava planiranih financijskim planom kantonalnih službi za zapošljavanje za aktivnu politiku upošljavanja u tekućoj godini.

Prilikom upošljavanja osoba s invaliditetom pod općim uvjetima poslodavci su dužni osobe upošljavati srazmjerno ukupnom broju uposlenika u tom subjektu i  to najmanje jednu osobu s invaliditetom na svakih 16 uposlenika. Subjekti koji ne ispune ovu obvezu dužni su mjesečno pri isplati plata obračunati i uplatiti u Fond za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom novčani iznos u visini 25% prosječne plate u Federaciji, za svaku osobu s invaliditetom koju su bili dužni uposliti u skladu s Članom 19. Zakona. Skraćenu prezentaciju (bez grafikona) predstavljenu u Odžaku možete pogledati na linku: Prezentacija Fond PK 2A

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password