Zakazana 3. sjednica Općinskog vijeća Orašje za 9. ožujak

Predsjednik Općinskog vijeća Orašje Mario Oršolić zakazao je za četvrtak 09. 03. 2017.g. Treću sjednicu Općinskoga vijeća. Sjednica će se održati u Vijećnici u Orašju od 10,00 sati, uz izravan radijski priejnos.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2017. godinu,
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Orašje za razdoblje 01.01. – 31.12. 2016. godine,
 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Proračuna općine Orašje za 2017. godinu
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kanalizacijske mreže u K.O. Orašje I, K.O. Ugljara, K.O. Donja Mahala I i K.O. Donja Mahala III,
 7. Prijedlog Odluke o prodaji  gradskog građevnog zemljišta putem javnog nadmetanja,
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o statusnoj promjeni Srednje škole fra Martina Nedića Orašje,
 9. Prijedlog Odluke o  raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje,
 10. Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Orašje u Orašju,
 11. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva,
 12. Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog  zemljišta „Dusine“ radi uređenja za građenje,
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu lokacija za privremeno korištenje javnih površina putem javnog natječaja,
 14. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova drugostupanjske komisije u upravnom postupku,
 15.  Prijedlog Zaključka o   usvajanju nacrta Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede,
 16. Prijedlog Zaključka o  davanju suglasnosti na kandidiranje projekata Općine Orašje kod Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD),
 17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića  „Pčelica“ Orašje,

PREDSJEDNIK

Mario Oršolić

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password