Zabrana okupljanja više od 10 osoba na jednom mjestu

Broj: 15-40-1-1-10-03/20
Orašje, 08.05.2020.godine

Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: (39/03, 22/06, i 43/10), članka 18. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite broj: 15-44-1-2/16 od 13.07.2016.godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19), na području Federacije BiH V. broj: 408/2020 od 16.03. 2020.godine, Županijski stožer civilne zaštite, donosi

DOPUNA ZAPOVIJEDI

1.U zapovijedi broj: 15-40-1-1-10-01/20 od 18.03.2020.godine dodaju se nova točka 8a. koja glasi:
„8a. Zapovijeda se zabrana okupljanja više od 10 osoba na jednom mjestu osim u objektima i prostorima za koje su izdane preporuke i mjere Županijskog ili Federalnog zavoda za javno zdravstvo. “
2.Za provođenje ove Zapovijedi odgovoran je MUP Županije Posavske.
3.Zadužuje se MUP Županije Posavske da putem operativnog centra Županijske uprave civilne zaštite izvještavaju Županijski i Federalni stožer civilne zaštite o poduzetim mjerama na izvršenju ove zapovijedi.
4.Dopuna zapovijedi broj: 15-40-1-1-10-02/20 od 09.04.2020.godine stavlja se van snage.
5.Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Đuro Topić

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password