Vodostaji rijeka u porastu

Situacija s vodostajima rijeka u BiH nije dramatična i stanje je pod kontrolom, tvrde u Civilnim zaštitama FBiH i RS. Najteže stanje je u Unsko-sanskom kantonu i Prijedoru. Značajne količine snježnog pokrivača koje su prisutne na području Unsko-sanskog kantona, te u susjednoj Hrvatskoj, porast dnevnih temperatura kao i najava padalina u narednim danima uvjetovali su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo u sklopu svojih redovitih aktivnosti, svakodnevno detaljno analizira podatke: -Trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije, -Meteorološku prognozu za naredna četiri dana dostavljenu od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda, -Trenutne vodostaje na rijeci Savi uzvodno od granice sa BiH koji su dostupni na web stranici Hrvatskih voda, -Rezultate prognoze padalina i vodostaja prognoznog modela za Unu-Sanu kao i platforme prognoznih modela za kompletan sliv rijeke Save.

Prema informaciji iz Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo, jutros od 09,00 sati rijeka Sava i dalje ima trend blagog porasta. Na mjerodavnoj vodomjernoj stanici Slavonski Brod preostalo je 40 cm do dostizanja nivoa pri kojima se proglašavaju mjere redovne obrane od poplava, dok je na VS Slavonski Šamac preostalo 90 cm do dostizanja navedenog nivoa. Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom obrane od poplava. Agencija za vodno područje rijeke Save će zbog aktualnosti situacije u narednom periodu kontinuirano vršiti pojačano praćenje i obavještavanje o stanju vodostaja na vodotocima na vodnom području rijeke Save u F BiH, izvijestili su iz Agencije za vodno područje rijeke Save.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password