Uspostava i zamjena zemljišne knjige za k.o. Orašje I i k.o.Orašje II

Općinski sud u Orašju, na osnovu Zakona o zemljišnim knjigama F BiH, najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine Orašje I i Orašje II. Osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama  upisanim u k.o. Orašje I i Orašje II po novoj izmjeri, a koje odgovaraju nekretninama upisanim u ko SP Orašje po staroj izmjeri, pozvane su da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave u Službenim novinama F BiH i Službenom glasniku BiH  podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to. U protivnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška, ističu u Općinskom sudu Orašje. Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana kako bi im se dala mogućnost pribaviti potrebne dokaze. Ukoliko u pruženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada prikupljenih dokaza.

Kroz Projekt sistemskog ažuriranja podataka za k.o. Orašje I. izvršen je prijenos prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora (KPU) u elektronski vođenu zemljišnu knjigu. Stoga se pozivaju svi vlasnici stana ili poslovnih prostora koji su svoje vlasništvo upisali u Knjigu položenih ugovora  da provjere prijenos prava vlasništva iz KPU e elektronski vođenu zemljišnu knjigu uvidom u istu u zakonskim rokovima.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. U Općinskom sudu Orašje ističu kako je to prvenstveno u interesu samih osoba, jer prijavom prava osiguravaju sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na svojim nekretninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osigurava se apsolutna zaštita svojih prava. Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru Projekta registracije nekretnina će se provoditi bez naplate sudskih pristojbi.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu te osobna predaja podnesaka s dokumentacijom vrši se u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Orašju, svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati. Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu Općinski sud Orašje, Jug I, Zaobilaznica bb , 76 270 Orašje.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password