U utorak 29. svibnja sjednica Općinskog vijeća Orašje

Posljednjega utorka u svibnju – 29. o. mj, svoju 14. redovnu sjednicu održat će Općinsko vijeće Orašje, uz izravan radijski prijenos od 10,00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o   izvršenju Proračuna Općine Orašje za 2017. godinu,
 4. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika i  službi za upravu za 2017. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o statusnoj promjeni Doma zdravlja Orašje,
 6. Prijedlog Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje u 2018. godinu,
 7. Prijedlog Odluke  raspisivanju Javnog natječaja za izbor i  imenovanje članova Školskog odbora Školski centar  fra Martina Nedića Orašje,
 8. Prijedlog Odluke  raspisivanju Javnog natječaja za izbor i  imenovanje članova Školskog odbora Srednje strukovne škole  Orašje,
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana i predsjednika i imenovanju člana Općinskog izbornog povjerenstva općine Orašje,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Općinskog izbornog povjerenstva Općine Orašje,
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova školskog odbora OŠ Antuna Gustava Matoša Vidovice,
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana – predsjednika Upravnog vijeća JU Centar za kulturu Orašje,
 13. Prijedlog Zaključka o stavljanju na javnu raspravu izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje,
 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje za 2017. godinu,
 15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Komunalac“ d.o.o. Orašje za 2017. godinu,
 16. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Centar za socijalni rad“ Orašje za 2017. godinu,
 17. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. Dječji vrtić “Pčelica” Orašje za 2017. godinu.

Predsjednik

Mario Oršolić

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password