Prezentacija Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH

 

Posljednjeg dana rada trodnevnog seminara kojeg su UNDP, Federalni zavod za programiranje razvoja i Švicarska Vlada organizirali u Orašju, bio je u znaku prezentiranja provođenja Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH. Nijaz Avdukić, pomoćnik direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja prezentirao je osnovne odredbe Zakona, podzakonska akta koje treba kreirati, plan promoviranja, Strategiju razvoja FBiH i teme vezane za Vijeće za razvoj FBiH, županija i kantona. Nasir Nalić savjetnik za upravljanje razvojem ispred UNDP bio je moderator dijela rada seminara u kojem su svi sudionici predstavili stanje u svojim sredinama, probleme sa kojima se suočavaju u radu kada su u pitanju procesi upravljanja razvojem, te kroz interaktivnu raspravu razmijenili su iskustva, te utvrdili smjernice daljnjeg rada. Tijekom završnog dijela rada bilo je riječi o pregledu stanja procesa uprvljanja razvojem u županijama u FBiH, planiranoj suradnji i potpori župnijama ILDP-a (protokoli o suradnji), upućen je poziv za podnošenje prijava jedinica lokalne samouprave u BiH za sudjelovanje u implementaciji ILDP III projekta, te mjestu i ulozi Federalnog zavoda za programiranje razvoja u budućim procesima, te ulozi zajednice praktičara.

Na kraju trodnevnog rada seminara Nasir Nalić savjetnik za upravljanje razvojem ispred UNDP u izjavi za javnost je naglasio: -U prethodna tri dana imali smo priliku  na jednom mjestu okupiti predstavnike svih nivoa vlasti u FBiH, predstavnike Županije Posavske i njezine tri općine, ali i drugih županija i federalnih institucija vlasti koji su razmijenili iskustva i razgovarali o novom zakonskom okviru za planiranje i upravljanje razvojem u FBiH. U prethodnom periodu ova oblast nije bila uređena, no sada imamo jedinstven sistem koji treba provesti u djelo, treba kreirati strategiju i pristupiti njenom provođenju. Federalni organi vlasti bit će na raspolaganju jedinicama lokalne samouprave, a tu je i naš Projekt koji će u narednom vremenskom periodu pružati tehničku potporu, kako županijama, tako i jedinicama lokalne samouprave da naprave i provedu strategiju razvoja, rekao je Nasir Nalić.

Tijekom seminara, ispred općine Orašje posebno je potenciran problem fluktuacije kadrova koji rade na poslovima kreiranja projekata za EU. Kako se radi o jako zahtjevnim i teškim poslovima koji traže motivirane i ambiciozne ljude s puno znanja, a takvi ljudi često ne budu dovoljno motivirani, oni odlaze u druge institucije i nevladin sektor, jer znaju raditi posao. -Pokušali smo o tome razgovarati, pozivajući se na iskustva iz RH kako pronaći modele da se ti ljudi zadrže, da rade svoj posao i ostanu na raspolaganju lokalnim zajednicama u kreiranju projekata za EU. U BiH nismo svjesni problema planiranja, postupnim pristupanjem Europskoj Uniji moramo znati kojim ljudskim i finacijskim resursima  idemo, što su zajednički interesi svih građana i svih nivoa vlasti da bi tamo mogli stići.  Posjet Vukovarsko-srijemskoj županiji bio je jako koristan za sve nas. Susrećemo se sa istim problemima i izazovima, a oni su na tom Europskom putu daleko ispred nas. Nadamo se da ćemo ih uz njihovu pomoć postepeno sustizati, za početak malim koracima, a onda sve brže, kazao je Nalić.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password