Posljednja 40. radna sjednica Općinskog vijeća Orašje u ovom sazivu

Svoju posljednju radnu sjednicu u ovom mandatu danas je održalo Općinsko vijeće Orašje, ali za razliku od uobičajene prakse radijskoga prijenosa, odlukom Kolegija OV Orašje, sjednicu nismo prenosili uživo zbog izborne kampanje. Kompletan snimak će biti reemitiran nakon izbora. Posljednjoj 40-oj radnoj sjednici odazvalo se ukupno 17 vijećnika, kojom je predsjedao dopredsjednik Mehmed Memišević, a uz predloženi dnevni red od 17 točaka, uvrštena je još jedna, i to Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu reguliranja prometa u Orašju.

U većini točaka vijećnici su bili suglasni i jednoglasni kod usvajanja odluka pa su tako jednoglasno podržali Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Orašje za prvih šest mjeseci ove godine. Općina Orašje u tom je razdoblju ostvarila suficit veći od 1. 030 000 KM, no budući je rebalans proračuna donesen sredinom sedmog mjeseca, kojim su obuhvaćeni neki kapitalni projekti, ovakav rezultat ne može se očekivati i na koncu godinu, istaknula je pomoćnica načelnika za financije Luja Pejić.  Kako je Zakon o riznici stupio na snagu u travnju ove godine Općina je dužna  izvrši sve aktivnosti za prelazak na trezorski način poslovanja u roku od godinu dana, te su vijećnici usvojili Odluku o pokretanju aktivnosti za prelazak na riznično poslovanje kao i Odluku o uspostavi registra proračunskih korisnika općine Orašje, koji omogućuje uspostavu i upravljanje trezorskim poslovanjem.

Odlukom o uređenju neizmirenih međusobnih obveza vijećnici su ovlastili Općinskog načelnika da zaključi Sporazum između Općine Orašje i Hercegovačke banke d.d. Mostar u likvidaciji. Općina Orašje, kao mjenični dužnik po Ugovoru o kratkoročnom kreditu između Hercegovačke banke d.d. Mostar i J.P. „Orašje Trans“ d.o.o. Orašje, pristala je izvršiti prijeboj duga dijela potraživanja Općine Orašje prema Hercegovačkoj banci d.d. Mostar u likvidaciji u iznosu većem od 15.000,00 KM s ostatkom obveze dužnika J.P.“Orašje Trans“ d.o.o. Orašje u istom iznosu, na način da banka prilikom isplate potraživanja iz V isplatnog reda navedeni iznos zadrži i preusmjeri na otplatu duga, a ostatak isplati Općini Orašje.

Prijedlogom za utvrđivanje javnog interesa za rekonstrukciju i čišćenje kanala „ Objeda“, od magistralne ceste Orašje-Tuzla do spoja sa razdjelnim kanalom Lepnica-Vidovice pred vijećnike je stavljena Odluka o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju Objedskog kanala. Projekt rekonstrukcije i čišćenja Objedskog kanala je od posebnog značaja za područje općine Orašje, pogotovo u stanju visokih voda, te šteta koje nastaju kao posljedica visokih voda, a projekt će biti financiran donatorskim sredstvima. Vijećnici su nakon rasprave podržali prijedlog ove Odluke kojom će biti izvlašteno sedam parcela u katastarskoj općini Orašje, 95 parcela u katastarskoj općini Orašje II i 62 parcele u katastarskoj općini Vidovice. Radi se o parcelama koje se protežu uz Objedski kanal, a sredstva za obeštećenje vlasnika zemljišta bit će osigurana preko županijskog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Od javnog interesa je i izgradnja ceste u Ugljari, zaseok „Strinkić“, koja je dobila zeleno svjetlo vijećnika, te se može pristupiti potpunom izvlaštenju na tri parcele odnosno zemljišta koje se nalaze na tom cestovnom pojasu.

„Agencija za vodno područje rijeke Save“, Sarajevo kao investitor izgradnje objekta Centra za obranu od poplave Orašje u Orašju, oslobođena je plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu od 5 300 KM,  jer se radi o objektu koji bi omogućio trajno i nesmetano obavljanje zakonom utvrđenih zadataka u cilju zaštite i uređenja voda, zaštite od štetnog djelovanja voda i korištenje voda, od kojeg će i općina Orašje imati značajnu korist. Usvojenom odlukom plaćanja komunalne naknade u iznosu od 5 610 KM oslobođen je i Dom zdravlja Orašje,  kao investitor izgradnje objekta Centra za mentalno zdravlje Orašje, jer se radi o objektu koji će biti izgrađen donatorskim sredstvima po sistemu „ključ u ruke“ i koji će imati značajnu ulogu u zdravstvenoj zaštiti stanovnika općine Orašje. Odlukom o prodaji građevnog zemljišta putem javnog nadmetanja zadužen je načelnik da objavi javni oglas za četiri parcele u Matićima po početnoj cijeni od 3.248,00 KM, a radi izgradnje individualnih stambenih objekata.

Mato Mikić iz Vidovica jednoglasnom odlukom vijećnika imenovan je za v.d. direktora Centra za poduzetništvo Orašje, čime će se omogućiti pokretanje procedure za upis osnivanja Društva u sudski registar Općinskog suda u Orašju, nakon čega bi Centar za poduzetništvo kao samostalni pravni subjekt i formalno nastavio sa obavljanjem svoje djelatnosti, prvenstveno apliciranjem za sredstva EU u korist općine Orašje, ali i malih i srednjih poduzeća i gospodarstvenika s ovoga područja. .

Vijećnici su usvojili četiri odluke o dodjeli javnih priznanja koja će biti uručena na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Dana općine 23. listopada.  Zlatnu plaketu dobila je 106. brigada HVO HB Orašje zbog zasluga u očuvanju teritorije i obrane naroda općine Orašje u Domovinskom ratu u periodu od 1992-1995 godine, zatim glumac Ivo Gregurović zbog zasluga u organizaciji filmskog festivala „Dani hrvatskog filma u Orašju“ i ukupnom doprinosu u kulturi na ovom području, te dr. Galib Šljivo zbog zasluga u oblasti znanosti i znanstveno-istraživačkog rada i doprinosu obrazovanju u općini Orašje. Zahvalnicu je dobila građanka Mediha Isić zbog doprinosa u poboljšanju sigurnosti građana i uvjeta života u zajednici, rješavanju kaznenih djela razbojništava te otkrivanju i uhićenju razbojnika. Javna priznanja dodjeljuju se po prvi put u poslijeratnom periodu.

Vijećnici su jednoglasno usvojili i izvješće o radu JU Dom zdravlja Orašje za prošlu godinu, koju je okončao s minusom od blizu 125 000 KM, pri čemu je na probleme s kojima se ova ustanova susreće u radu i potrebe DZ i pripadajućih ambulanti vijećnike informirala ravnateljica dr Ljiljana Leovac. Posebice je otežan rad u ambulanti u Oštroj Luci, te će se tijekom ove godine nastojati izvršiti potrebne rekonstrukcije. Ravnateljica Leovac pozvala je vijećnike i lokalnu vlast da daju potporu radu i poboljšanju uvjeta rada ovoj važnoj zdravstvenoj ustanovi, čiji je osnivač OV Orašje. Na kraju su vijećnici usvojili i Odluku o izmjenama odluke o načinu reguliranja prometa u Orašju, u 10. ulici, pri čemu će se promijeniti način parkiranja u ulici kod parka, umjesto dosadašnje desne, parking se prebacuje na lijevu stranu, a u ulici kod Cluba 92 ulaz će biti iz 5. a ne kao do sada iz 3. ulice i parking ostaje na istoj strani. Dopredsjednik Memišević sjednicu je okončao uz zahvalu vijećnicima, općinskim dužnosnicima i službenicima te medijima na fer i korektnoj suradnji u ovom mandatu, te zaželio sretan nadolazeći Kurban Bajram, vjernicima islamske vjeroispovijedi. Sjednica je okončala prigodnim domjenkom, kojega je na kraju mandata, organizirala predsjednica OV Orašje Jelena Čolić.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password