Općinsko vijeće Orašje usvojilo Nacrt općinskog Proračuna za ovu godinu

Općinsko vijeće Orašje održalo je danas svoju drugu redovitu sjednicu s obimnim dnevnim redom od čak 21 točke, s tim da je na početku predlagač s dnevnog reda povukao Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje i to za period od narednih 20 godina. Svih 20 točaka po kojima je vođena rasprava, dobile su pozitivnu ocjenu vijećnika, a zanimljivo je da je prvih deset točaka dobilo jednoglasnu potporu vijećnika, što nije bio slučaj kod prijedloga Rješenja o imenovanjima. Prije usvajanja dnevnog reda, čak je sedam vijećnika uputilo inicijative i konkretna pitanja za predstavnike općinske vlasti, među kojima su problem rješavanja javne rasvjete i parkiranja u Orašju.  

Vijećnici su dali potporu Programu rada Općinskog vijeća za 2021. godinu, a nakon rasprave usvojeno je Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. do 30.09.2020. godine u kojem je ostvaren pozitivan financijski efekt od 826.511 KM. Jednoglasno je usvojen Nacrt Proračuna Općine Orašje za 2021. godinu u iznosu od 7.759.000 KM, a u istom iznosu planirani su i rashodi. To je u odnosu na izmjene i dopune prošlogodišnjeg Proračuna, povećanje za 549.000 KM. Nacrt će biti upućen u javnu raspravu s ciljem što bolje pripreme Prijedloga Proračuna, koji bi se trebao naći pred vijećnicima do kraja ožujka.

Do donošenja nove Strategije razvoja Općine Orašje 2021-2027 ili najkasnije do 31.12.2021. godine, vijećnici su produljili rok važenja revidirane Strategije razvoja Općine Orašje 2016.-2020. godine. Istom odlukom pokrenuli su proces izrade nove, koja je nastavak strateškog i planskog djelovanja u sveukupnom razvoju općine Orašje.  Općinsko vijeće je utvrdilo postupak iznajmljivanja, cijenu i način plaćanja oglasa na dva reklamna LED ekrana-panela u vlasništvu Općine, a svi zainteresirani oglašivači zahtjev će podnositi Centru za poduzetništvo Orašje, kojem je odlukom Vijeća povjeren ovaj posao.

Vijećnici su usvojili izmjene i dopune Odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora Upravi za neizravno oporezivanje BiH u kojoj su jasnije definirane površine i način njegova korištenja. Jednoglasno je usvojena Odluka o dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Orašje putem Javnog poziva. U zakup će biti stavljeno oko 91 ha poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području katastarske općine Donja Mahala III. Minimalna cijena iznosi 30 KM/ha, a zapuštenog i obraslog zemljišta 15 KM/ha. Odlukom Općinskog vijeća smanjena je visina i način obračuna troškova tehničkog pregleda objekata na području Općine Orašje, što je zapravo pomoć Općine investitorima za nova ulaganja. Drugi dio sjednice protekao je u imenovanjima  članova Upravnih vijeća Vrtića i Ljekarne i Školskog odbora OŠ D.Mahala, te predsjednika i članova Odbora stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Orašje.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password