Općinsko vijeće Orašje usvojilo Nacrt Proračuna Općine Orašje za 2018.g.

Općina Orašje dobila je Nacrt Proračuna za 2018.g., što je dobra osnova za pripremu Prijedloga ovoga dokumenta, kojega su na 10. sjednici održanoj30. studenog 2017.g.  usvojili vijećnici Općinskog vijeća Orašje. Ovaj dokument ići će u javnu raspravu, a do konca godine očekuje se i usvajanje Proračuna za 2018.g.  Planirani primici Općine u 2018. godini, po ovom nacrtu, su  6.800.000 KM, a u istom iznosu planirani su i rashodi. Općina u idućoj godini ne planira kreditna zaduženja, izuzev plaćanja već postojećih kamata EIB-u. Ministarstvo financija ŽP dalo je pozitivno mišljenje na ovaj nacrt, a što su većinom glasova prihvatili i vijećnici OV Orašje. Usvojeno je i izvješće o izvršenju proračuna Općine Orašje za razdoblje od 1.1. do 30.09. 2017.g. Donošenju ovih odluka prethodila su vijećnička pitanja, kojih je za razliku od dosadašnje prakse bilo neuobičajeno malo, na koja je odgovore dao načelnik Stanko Vincetić.

Vijećnicima je, s početka sjednice, prezentirana informacija o stanju sigurnosti na području općine Orašje, koju je obrazložio Josip Petrić, načelnik Policijske uprave Orašje, a ujedno i odgovarao na postavljena pitanja. Osvrnuo se na  desetomjesečno razdoblje ove godine, s naglaskom na kriminalitet. Zabilježeno je 150 kaznenih djela, što je 15 mjesečno ili svaki drugi dan po jedno kazneno djelo. U 83 slučaja počinitelji su NN osobe, u 67 su identificirani, a razriješeno je ukupno 57,2 %, naglasio je Petrić. Izrazio je nezadovoljstvo jer se za 10-ak kaznenih djela iz oblasti imovinskih delikata još traga za počiniteljima. Najviše ih je počinjeno u Donjoj Mahali i Kostrču, pri čemu je iznos štete 100 000 KM. Radi se na rasvjetljavanju tih djela, postoji nekoliko indikativnih osoba i policija vjeruje kako će uskoro dokumentirati i ta kaznena djela, naglasio je Petrić. Pozvao je građane na partnerski odnos, pri čemu je anonimnost zajamčena, kako bi policija u svom radu bila što učinkovitija. „Za sada je suradnja građana s policijom na izuzetno niskom stupnju i vrlo je mala spremnost ljudi na odgovornim pozicijama da prijave kazneno djelo“, ustvrdio je načelnik PU Orašje Josip Petrić. Prema njegovim riječima Općina Orašje jedna je od sigurnijih općina u F BiH, kada su u pitanju kaznena djela i općenito sigurnosna situacija. .

Vijećnici su usvojili izmjene i dopune Poslovnika o radu OV-a. usvojen je i Statut Centra za poduzetništvo Orašje, što je bila zakonska obaveza nakon upisa u ovog društva u Sudski registar, podržali su i Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Centra za poduzetništvo. Odobrena je i prodaja gradskog građevinskog zemljišta od 53 m2 putem izravne pogodbe Elektroprivredi HZHB d.d. Mostar, radi izgradnje trafostanice na lokaciji u Orašju, u neposrednoj blizini gradske tržnice i Centra za djecu sa posebnim potrebama. Utvrđeno je da je od javnog interesa izvođenje radova polaganja TK kabela i cijevi u svrhu skraćenja petlje i rekonstrukcije TK mreže Orašje-Ugljara, te da se može pristupiti nepotpunom izvlaštenju zemljišta koje pripada Općini, a proteže se u cestu uz čiji rub kablovi prolaze. Donesena je i Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole fra Ilije Starčevića u Tolisi zbog nadolazećeg isteka mandata dosadašnjim članovima.

Vijećnici su podržali i Nacrt Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Orašje, budući je stara odluka donesena prije 12 godina, a u međuvremenu je došlo do izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s kojim treba uskladiti ovu odluku.  Njome se, uz ostalo, predviđa produženje rada radnog vremena ugostiteljskih objekata za sat vremena u odnosu na postojeću. Održat će se i javna rasprava na kojoj će i ugostitelji i svi zainteresirani građani moći dati svoje primjedbe i sugestije prije konačnog usvajanja. Na sjednici su izabrani i novi članovi Nadzornog odbora JP “Komunalac” a to su Igor Orkić, Anto Mikić i Marijan Arlović, dok su dosadašnji razriješeni zbog isteka mandata. Dr Darko Brašnić, Tajiba Nurkić i Mara Dabić imenovani su Rješenjem u Upravno vijeće Doma zdravlja Orašje, a Mandalena Lukač, Marijan Maskaljević, Ivan Filipović, Kristina Dominković i Mandica Jurić u Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Pčelica” Orašje. Na kraju sjednice Vijećnici su usvojili Konačno izvješće o procijenjenoj šteti prouzročenoj sušom na području općine Orašje u visini od 3.492.476,44 KM.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password