Općinsko vijeće Orašje podržalo mjere pomoći gospodarskim subjektima radi ublažavanja šteta od koronavirusa

  • Općinsko vijeće Orašje podržalo mjere pomoći gospodarskim subjektima radi ublažavanja šteta od koronavirusa
  • Općinsko vijeće Orašje podržalo mjere pomoći gospodarskim subjektima radi ublažavanja šteta od koronavirusa

Općinsko vijeće Orašje vratilo se svojim redovitim aktivnostima, pa je tako u četvrtak 28. svibnja održalo svoju 29. sjednicu koja je prethodno bila zakazana za 19. ožujka, ali je zbog situacije vezane za koronavirus odgođena. Zasjedanje je, uz poštivanje epidemioloških mjera i držanje fizičkog odstojanja, održano u kino dvorani u Orašju. Obiman dnevni red od 15 točaka uvjetovan je višemjesečnim neodržavanjem sjednice iz navedenih razloga, ali su tijekom petosatnog zasjedanja sve teme apsolvirane i dobile potvrdu ovoga tijela. Zasjedanje je započelo usvajanjem zapisnika s prethodne sjednice te vijećničkim pitanjima i inicijativama, nakon čega se pristupilo i usvajanju dnevnoga reda.
Vijećnici su usvojili dva Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje, koje je pojasnila pomoćnica načelnika za financije Manda Kosić. Najprije je predstavila izvješće za prošlu godinu u kojem je ostvaren proračunski suficit od blizu 300 000 KM, dok je kod Izvješća o izvršenju Proračuna za prva tri mjeseca ove godine konstatirano kako je već sada vidljivo manje ostvarenje prihoda za 73.765.00 KM u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Vijećnici su potom raspravljali o izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu, kojega je također prezentirala Manda Kosić. Proračun je u konačnici umanjen za nešto više od pola milijuna maraka, i na prihodovnoj i rashodovnoj strani sada iznosi 7 481 170 KM. Zbog pandemije virusa COVID-19 porezni prihodi već sada realno su manji za skoro 700 tisuća maraka, a neporezni prihodi za skoro 500 000 KM . Smanjeni su i kapitalni transferi za 330 000 KM, ali povećani su tekući transferi i donacije za 740 000 maraka i kapitalni primici za 100 000 KM. Prijedlogom izmjena i dopuna ovogodišnjega proračuna, aktiviran je i višak prihoda iz prošle godine. Ovaj dokument dobio je pozitivno mišljenje Ministarstva financija ŽP, te je i prihvaćen od stane većine vijećnika, kao i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2020. godinu.
Vijećnici su usvojili i Odluku o mjerama pomoći gospodarskim subjektima koji posluju na području općine Orašje radi ublažavanja ekonomskih šteta uzrokovanih virusom COVID-19. Naime, zbog izvanredne situacije uzrokovane koronavirusom određeni broj gospodarskih subjekata na području općine Orašje nije obavljao djelatnost, i unatoč smanjenu prihoda, Općina je pronašla način kako pomoći onima kojima je bio zabranjen rad odn. koji su imali smanjene prihode. Tako su gospodarski subjekti oslobođeni plaćanja obveza Općini za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Orašje i naknade za korištenje javnih površina za mjesec travanj i svibanj, te komunalne naknade za jedan kvartal 2020. godine. Ti gospodarski subjekti trebaju podnijeti pismeni zahtjev Općini za oslobađanje i to u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. Za isti vremenski period, špedicije koje posluju na carinskom terminalu u vlasništvu Općine Orašje oslobođene su 50% iznosa mjesečne zakupnine poslovnih prostora. Istom Odlukom je utvrđeno da će Općina Orašje subvencionirati rad JP Komunalac dok traje zabrana rada tržnice na otvorenom.
Pomoć u sanaciji šteta, ali uzrokovanih prošlogodišnjim nevremenom, također je bila o fokusu rasprave vijećnika, pred kojima se našao Prijedlog Odluke o raspodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta nastalih tijekom elementarne nepogode – Olujno nevrijeme 7.7.2029.g. na području općine Orašje. Šteta od olujnog nevremena utvrđena je u iznosu od 3.275.505 KM, Vlada Županije Posavske izdvojila je 70.854 KM za sufinanciranje dijela ovih šteta, a skupa s općinskim novcima svima koji su tada prijavili štetu bit će isplaćena jednokratna pomoć u visini od 5,5% iznosa procijenjene štete što znači da će za tu svrhu Općina Orašje izdvojiti 130.000 KM. Odlukom o raspodjeli jednokratne novčane pomoći definirano je još i to da iznos novčane pomoći koji će biti isplaćen korisnicima ne može biti manji od 50,00 KM čija je šteta procijenjena na 910,00 KM, niti manji od 100,00 KM čija je šteta procijenjena od 910 do 1.819 maraka. Iz ove Odluke izuzeti su oni koji su već ostvarili jednokratnu novčanu pomoć za istu svrhu iz Proračuna ŽP.
U nastavku zasjedanja vijećnici su usvojili Plan implementacije revidirane Strategije projekata i mjera općine Orašje za 2020. godinu. Koncem prvog mjeseca ove godine vijećnici su usvojili Nacrt ove odluke kao dobru osnovu za izradu ovoga prijedloga, na koji nije bilo amandmanskog djelovanja, kazao je pomoćnik načelnika za gospodarstvo i infrastrukturu Pero Baotić. Pojasnio je kako je Općina Orašje aplicirala kod Federalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na javni poziv za poticanje proljetne sjetve, u vidu sjemenskog materijala, gnojiva i zaštitnih sredstava. Ministarstvo će našoj općini osigurati 100 000 KM po ovom javnom pozivu, a Općina Orašje i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ŽP, još po 50 000 KM, tako da ukupna sredstva za ovu namjenu iznose 200 000 KM. Pošto je ova godina i završna godina Integrirane strategije lokalnog razvitka općine Orašje 2011.-2020. godina, u Plan je uvršten značajan broj projekata i mjera kako bi se stvorile pretpostavke za njihovo kandidiranje ka višim razinama vlasti. Iz ekonomskog sektora 18 projekata, društvenog 8, te sektora zaštite okoliša 16 projekata spremno je za realizaciju ako za to budu osigurana novčana sredstava, .
Služba za gospodarstvo i infrastrukturu pripremila je Odluku o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje za 2020 godinu, koja se u prvom čitanju pred vijećnicima našla u obliku nacrta kojeg su i usvojili kao dobru osnovu za izradu konačnog prijedloga ove značajne općinske odluke za poljoprivrednike. Sam Nacrt rađen je na temeljima prošlogodišnjega, u kojem se nalazi ukupno 11 mjera kojima će se poticati ovaj vid proizvodnje, kazao je šef ove Službe Pero Baotić. Služba je uputila dopis svim udrugama na našem području koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom Za prijedlozima, ali je samo od strane i inače aktivnih udruga Voćar i Trut pristigao odgovor na ovaj nacrt, ustvrdio je Baotić.
Do kraja sjednice usvojena je Odluka o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje ceste u Kostrču, te Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu i odabir projekata/programa udruga građana u čijem sastavu su Sadija Subašić, Magdalena Brašnić, Mirijam Filipović Dominković, Josip Pejić i Anto Kobaš. Potporu vijećnika dobili su i Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Ruđera Boškovića Donja Mahala, kojima istječe četverogodišnji mandat, te Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje općinskog pravobranitelja u Općinskom pravobraniteljstvu u Orašju, budući je mandat aktualnom pravobranitelju istekao, a do imenovanja novog tu će dužnost obavljati dosadašnji Marijan Živković. Vijećnici su usvojili i Zaključak o davanju suglasnosti na uvjetni upis Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice u Registar osnovnih škola, budući im s okončanjem tekuće školske godine istječe rok u kojem je škola imala uvjetni upis. Naime, ova škola ispunjava prostorne i kadrovske uvjete, ali ne i potreban broj od 15 odjela da bi bila samostalna, a kako bi bila upisana u županijski Registar treba donijeti ovaj zaključak, kazao je pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti Mlade Marković, što su vijećnici jednoglasno i podržali. Nakon petosatne rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić, zaključio je 29. sjednicu ovoga tijela.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password