Općinsko vijeće Orašje održalo svoju 14. sjednicu

Četiri i pol sata trajala je rasprava po 17 točaka dnevnoga reda današnje 14. sjednice Općinskoga vijeća Orašje Zasjedanje, kojim je predsjedao predsjednik Mario Oršolić, započelo je uobičajeno, usvajanjem Izvoda iz Zapisnika s prethodne sjednice, a za razliku od dosadašnjih na današnjoj sjednici samo je vijećnik Enes Đulović bio aktivan kod vijećničkih pitanja i inicijativa. Smatra kako se dio sredstava od naplate parkiranja treba usmjeriti u MZ Orašje jer se, kaže, parking i naplaćuje u ovoj mjesnoj zajednici. Odgovor mu je dao načelnik Stanko Vincetić koji je kazao kako to nije praksa niti u slučaju drugih mjesnih zajednica te da se MZ Orašje tretira kao i ostale, s tim da se glavnina projekata realizira upravo u Orašju.  Nakon toga vijećnici su usvojili Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Orašje za 2017.G.. Prihodi Općine Orašje u 2017.g. iznosili su 5.923.107 KM, a rashodi 5.454.248 KM. Ostvareni suficit u iznosu od 468.859 KM, iskorišten je za pokriće akumuliranog deficita kao i za financiranje započetih kapitalnih projekata čija se realizacija nastavlja u 2018.g., te za financiranje dijela rashoda iz projekta Invest in LOG. Zaključkom je usvojeno i Izvješće o radu Općinskog načelnika i službi za upravu za 2017. godinu, koje je osobno podnio načelnik Vincetić. U izvješću je naglasio kako je Općina Orašje lani aktivno aplicirala na projekte i programe prema višim razinama vlasti i drugim donatorima. Kandidirano ih je bilo 29, a odobreno 19. Realizirano je ili je u tijeku realizacija 15 projekata iz Revidirane Strategije lokalnog razvoja općine Orašje. Među njima je i izgradnja hladnjače za voće u Orašju ukupne vrijednosti 326.958,84 KM. Izrađen je i Glavni projekt i Revizija Projekta za izgradnju distributivnog centra za povrće Orašje. U okviru projekta LIR 35 neuposlenih i socijalno ugroženih osoba dobilo je privremeni posao na izvođenju javnih radova na području općine Orašje. Europska unija je u 2017. godini financirala ili započela financiranje nekoliko projekata u općini Orašje među kojima je 14-mjesečni projekt „Partnerstvo za upošljavanje u Posavini“, čijom realizacijom će se otvoriti 30 novih radnih mjesta na pozicijama CNC operater, stolar i mesar, a 40 neuposlenih prošlo je programe stručnog osposobljavanja; te projekt „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ u kojem Općina Orašje sa partnerima Gradom Lipikom i Poduzetničkim centrom Garešnica provodi niz mjera i aktivnosti s ciljem održivog gospodarskog razvoja i povećanja nezaposlenosti kroz unapređenje strukture i kvalitete poslovnih usluga, te povećanje konkurentnosti i rasta malih i srednjih poduzeća u prekograničnom partnerskom području. Načelnik Vincetić izdvojio je posjete visokih dužnosnika iz F BIH, RH i EU ovome području, a tijekom prošle godine imao je i intenzivnu komunikaciju s domaćim i međunarodnim institucijama. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara, potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmutspahić, šef Ureda Misije OESS-a Karl Jorssen, Glavni gradonačelnik Grada Ulma Gunter Czisch, te predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, samo su neki od dužnosnika koji su prošle godine posjetili ovu lokalnu zajednicu, a rezultat toga je i Međunarodna konferencija Paneuropske unije BiH, koja je održana posljednjega vikenda u svibnju u Orašju.

Tijekom zasjedanja vijećnici su Odlukom o statusnoj promjeni Doma zdravlja Orašje, koji je podijeljen na dvije javne ustanove – „Dom zdravlja Orašje” i Ljekarsku zdravstvenu ustanovu “Ljekarna Orašje”, odlučili da dosadašnje Upravno vijeće  Doma zdravlja Orašje i dosadašnji ravnatelj nastavljaju s radom kao Upravno vijeće i ravnatelj JU „Dom zdravlja Orašje“ do isteka mandata, a u Privremeno Upravno vijeće Ljekarne Orašje imenovani su:Marko Mamić, predsjednik te Kristina Krištić i Marko Filipović, članovi, a do izbora ravnatelja Ljekarne, vršitelj dužnosti bit će Ifeta Kabaklić, magistra farmacije, sadašnja djelatnica ljekarne.

Nakon što su na prethodnoj sjednici vijećnici usvojili nacrt Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje u 2018. godini, na ovoj sjednici poslije rasprave usvojili su i prijedlog Odluke s ovlaštenjem načelniku da raspiše javni poziv u trajanju od 30 dana za raspodjelu novčanih sredstava po utvrđenim kriterijima. Potpore će biti dodijeljene za kategorije: Izgradnja sustava protugradnih mreža u voćnjacima, Izgradnja sustava za navodnjavanje u voćarskoj proizvodnji „kap po kap“, Izgradnja sustava za navodnjavanje u povrtlarskoj proizvodnji – «na otvorenom», nabavku uređaja za zaštitu bilja u plasteničkoj proizvodnji povrća, višegodišnje difuzne folije za pokrivanje plastenika, opreme za preradu voća i povrća, opreme za pčelarstvo, ekstrudera za soju i opreme za modernizaciju postojećih farmskih objekata. U pripremi prijedloga Odluke, Služba za gospodarstvo i infrastrukturu dostavila je Odluku svim udrugama i zadrugama iz oblasti poljoprivrede kojima je pružena mogućnost za davanje primjedbi, sugestija, i prijedloga, a održan je i zajednički sastanak s predstavnicima udruga i zadruga na temu pripreme prijedloga Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje u 2018. godini.

Budući da članovima sadašnjeg školskog odbora i Školskog centra fra Martina Nedića i Srednje strukovne škole Orašje mandat istječe u listopadu 2018. godine, vijećnici su donijeli odluke o raspisivanju javnih natječaja za izbor i imenovanje novih članova školskih odbora. Marijan Živković iz Kostrča razriješen je dužnosti predsjednika i člana Općinskog izbornog povjerenstva, a na to mjesto imenovana Gabrijela Martinović-Dominković iz Orašja. Velimir Topić, Ružica Mikić, Marko Dominković i Kata Dominković imenovani su za novi školski odbor Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice nakon provedene natječajne procedure, a jedno mjesto iz reda osnivača ostalo je nepopunjeno jer nije bilo prijava.  Drago Kopić iz Oštre Luke razriješen je dužnosti člana – predsjednika Upravnog vijeća JU Centar za kulturu Orašje na osobni zahtjev zbog imenovanja na dužnost ministra prosvjete, znanosti, kulture i športa ŽP. Izmjene i dopune Urbanističkog plana Orašje stavljene su na javnu raspravu usvajanjem ovog dokumenta na sjednici Općinskog vijeća.

Do kraja sjednice usvojena su izvješća o radu Javnog poduzeća “Vodovod i odvodnja”, Javnog poduzeća “Komunalac”, Javne ustanove “Centar za socijalni rad” i Javne ustanove Dječji vrtić “Pčelica” Orašje.

 

 

 

 

 

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password