Općina Orašje u novu godinu ulazi s proračunom većim od osam milijuna maraka

Općina Orašje u Novu će godinu ući s proračunom od 8. 033.270 KM, kojega su danas usvojili vijećnici OV-a Orašje, na 27-.oj i posljednjoj ovogodišnjoj sjednici. U odnosu na Nacrt proračun je povećan iz razloga uvođenja nove vrsta prihoda od neizravnih poreza na ime financiranja autocesta i drugih cesta u Federaciji BiH za 344 000 maraka. Povećan je i prihod od terminala za 45 000 KM, te kapitalni primici za 140 000 maraka, uz istodobno smanjenje kapitalnih transfera u dijelu Federacije BiH i Županije Posavske za 67.500 KM. Nakon usvajanja Proračuna usvojena je i Odluka o njegovom izvršavanju za 2020.godinu.
Vijećnici su donijeli i Odluku o odobravanju izdavanja bezuvjetnog bankarskog jamstva Općine Orašje u korist Uprave za neizravno oporezivanje BIH. Jamstvo će biti korišteno kao 12-mjesečno sredstvo osiguranja plaćanja pripadajućeg dijela naknade za korištenje Carinskog terminala na Graničnom prijelazu Orašje.
Prijedlog Odluke o isplati razlike naknada iz radnog odnosa uposlenicima Općine Orašje koji svoja prava nisu tražili sudskim putem, također je bio predmetom današnje rasprave na vijeću. Naime, državnim službenicima i namještenicima Općine Orašje koji su 2014. godine podnijeli tužbe za ostvarivanje prava iz radnog odnosa, sudskim presudama utvrđeno je pravo na isplatu pripadajućeg novčanog iznosa na ime naknade za topli obrok i za korištenje godišnjeg odmora-regres, za period od tri godine. Isplate dosuđenih iznosa po presudama izvršene su u pet rata za svakog uposlenika, kroz tri proračunske godine. Sudske presude koje su donesene odnose se na svaku osobu – tužitelja pojedinačno, a ne za sve uposlenike Općine Orašje generalno. Međutim, kako je nadležni sud u presudama utvrdio da isplata naknade za topli obrok i naknade za korištenje godišnjeg odmora-regres za tuženi period nije izvršena u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima, a trebala je biti, Općinsko vijeće donijelo je Odluku da se i ostalim državnim službenicima i namještenicima (njih 11) isplati razlika naknade za topli obrok i naknade za korištenje godišnjeg odmora po aktima koje je sud priznao kao validne kod donošenja presuda i po kojima je poslodavac – Općina Orašje trebala izvršiti isplatu. Iznos ne uključuje nikakve kamate.
Na temelju Sporazuma o suradnji na provođenju Pod-projekta BiH 6 – Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa, između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Općine Orašje, na području Općine Orašje u 2020. godini bit će izgrađen objekt s 25 stanova namijenjenih stambenom zbrinjavanju određenih kategorija građana po načelu socijalno-neprofitnog stanovanja. Primjena načela socijalno-neprofitnog stanovanja podrazumijeva osiguranje stanovanja po cijeni ispod tržišne za socijalno ugrožena domaćinstva ili pojedinci, a usvojenom odlukom.utvrđeni su objekti na koje se ona primjenjuje, korisnici, vrste zbrinjavanja, način dodjele, kriteriji za dodjelu, ugovor o zakupu, upravljanje i održavanje i druga pitanja kojima se uređuje predmetna oblast. Vijećnici su usvojili i Odluku o kriterijima, uvjetima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje zakupnine u stanovima namijenjenim za neprofitno-socijalno stanovanje. U nastavku zasjedanja, Općinsko vijeće dalo je u zakup, ali bez naknade, poslovni prostor od 6 prostorija ukupne površine 142 kvadratna metra Radioteleviziji Herceg-Bosne d.o.o. Mostar. Općina Orašje ranije je preuzela osnivačka i vlasnička prava i obveze nad društvom Radiotelevizija Herceg-Bosne u visini od 2,24% udjela, a Radiotelevizija je obavezi kompletno opremiti poslovni prostor koji su dobili na korištenje.
Kod posljednje tri točke vijećnici su imenovali Josipa Mikića i Dragana Kobaša u Upravno vijeće Ljekarske zdravstvene ustanove “Ljekarna Orašje”, dok je mjesto iz reda uposlenika ostalo nepopunjeno jer nije bilo prijava na Javni natječaj, pa će se morati ponoviti. Na jedno upražnjeno mjesto Školskog odbora Osnovne škole A.G. Matoša iz Vidovica imenovana je Zdenka Babić, a u Školski odbor Srednje strukovne škole Goran Topić. Sjednica je nakon nešto više od tri sata okončana.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password