Općina Orašje dobila Proračuna za 2017.g.

Općina Orašje, dan prije zakonskoga roka, dobila je Proračun za ovu godinu kojega su, u iznosu od 6 450 770 KM, usvojili vijećnici na jučer održanoj 4. sjednici OV Orašje. Prihodi i primitci, kao i rashodi i izdaci su identični. U odnosu na Nacrt ovoga dokumenta izvjesne su određene promjene i uvećanje za 50 000 KM i to zbog transfera na kapitalnim primicima od Vlade Federacije BiH, koji će biti usmjereni za asfaltiranje ceste Vidovice-Draganovci-Orašje, što su inicirali učenici sekcije Civitas OŠ A.G. Matoša Vidovice. Poljoprivreda, gospodarstvo, nova zapošljavanja, vjerske , obrazovne i kulturne institucije, te sport i ostali segmenti života na području općine Orašje bit će prepoznati u ovogodišnjem proračunu, a kako bi sredstva mogla biti usmjeravana usvojena je i Odluka o izvršavanju proračuna u ovoj godini. Na Prijedlog Proračuna uloženo je i pet amandmana i to tri od Posavske stranke i dva od SBB BiH, a niti jedan od njih nije dobio potrebnu potporu vijećnika. Tijekom gotovo šestosatnog zasjedanja, održanog pod predsjedanjem Maria Oršolića,  raspravljalo se o 14 točaka dnevnoga reda, među kojima su vijećnička pitanja i inicijative, kojih ni ovoga puta nije nedostajalo, a na neka od njih načelnik Stanko Vincetić odmah je dao i konkretne odgovore.

S obzirom na to da su stvorene pretpostavke za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni regulacijskih planova “Gospodarska zona” i “Zona za poduzetništvo I” u Orašju i Odluke o provođenju izmjena i dopuna istih regulacijskih planova, Općinsko vijeće je podržalo ove dvije odluke s ciljem usklađivanja stvari na terenu i u planovima. Predstavnici tvrtke Urbis centra iz Banja Luke prezentirali su Nacrt izmjene i dopune ovih regulacijskih planova, na koje je pristiglo ukupno 8 primjedbi, sugestija i mišljenja, od kojih su pojedine i prihvaćene.

Nakon što je usvojen proračun, a da bi se mogla rasporediti sredstva udrugama građana, imenovano je i Povjerenstvo za procjenu i odabir projekata/programa u kojega su imenovani : Zdravko Krištić, Magdalena Brašnić, Josip Pejić, Anto Kobaš i Jasminka Kadić. Oni imaju zadatak da pregledaju i vrednuje pristigle prijave nakon što bude raspisan natječaj, te Općinskom načelniku predlože projekte i programe koji ispunjavaju zadane kriterije.

Općinski pravobranitelj Marijan Živković predstavio je Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva za 2016. godinu, a nakon toka i Izvješće o radu i provedenim Lokalnim izborima 2016. godine. Oba izvješća vijećnici su zaključkom usvojili. Do kraja sjednice su prezentirane i informacije o realizaciji Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje, o implementaciji Projekta Ambasada Italije u BiH – Ured Cooperazione Italiana: “Rekonstrukcija i razvoj nakon poplava u svibnju 2014. godine”, Informacija o rezultatima javnog nadmetanja za 2016. godinu te Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima i pokrenutim inicijativama u 2016. godini.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password