Općina Orašje dobila Proračun za 2018. godinu

Općina Orašje u iduću fiskalnu godinu ulazi s usvojenim Proračunom od 6 617 500 KM, koji je u odnosu na Nacrt ovoga dokumenta manji za 200 000 KM. Usvojili su ga danas vijećnici Općinskoga vijeća Orašje, na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici, na kojoj je donesena i Odluka o izvršavanja Proračuna u 2018.g. Predsjednik Mario Oršolić predložio je dnevni red s 10 točaka, koje su nakon dva i pol sata rasprave i razmatranja i usvojene. Zasjedanje je počelo uobičajeno vijećničkim pitanjima i inicijativama, kojih je danas bilo nešto manje u odnosu na raniju praksu, a najznačajnije teme su bile Proračun za iduću godinu i odluka o njegovom izvršavanju.

Iako je nacrtom Proračun bio planiran u većem iznosu od usvojenog, izostala su planirana sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša F BIH za prečistač vode u iznosu od 400 000 KM. Za tu nakanu Vlada ŽP izdvojila je 200 000 KM, tako da će ovaj projekt ići u realizaciju u idućoj godini. Povećani su i porezni prihodi za 5 000 KM a neporezni za 12 500 KM, kao i sredstva za zajedničku komunalnu potrošnju i to u iznosu od 10 000 KM te transfer prema Radiopostaji Orašje za 7 500 KM. Uz redovan rad Općine, subvencije poduzećima, poduzetnicima, ustanovama, udrugama i pojedincima, Proračunom su planirani i projekti u narednoj godini na stavci kapitalni izdaci. Planirana je izgradnja hladnjače za voće i povrće, koja se realizira u suradnji i uz sufinanciranje SERDE i IFADA i čija je projektirana vrijednost gotovo 327.000 KM, kao i izgradnja prečistača pitke vode na vodocrpilištu u Kostrču za koji se planira utrošiti 400.000 KM. Radit će se i nastavak rekonstrukcije Osme i Jedanaeste ulice u Orašju i rekonstrukcija ceste prema firmi MI PRIMA VIP u Orašju za čiju se realizaciju planira utrošiti 290.000 KM. Proračunom nije planirano kreditno zaduženje, kao ni višak novčanih sredstava odnosno proračunski manjak, budući su prihodi i primici jednaki predviđenim rashodima i izdacima.

Općinsko vijeće odlukom je dalo suglasnost Općini Orašje za podnošenje zahtjeva za izdavanje bezuvjetnog bankarskog jamstva kod UniCredit banke u korist Uprave za neizravno oporezivanje BiH, i to u iznosu od 37.000 KM za period od 10.1.2018.godine do 10.01.2019. godine. Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Orašje, koja je donesena 2009 g., uz izmjene 2013. i 2015.g. vijećnici su oslobodili korisnika javne površine plaćanja naknade za privremeno korištenje javne površine, na njegov zahtjev, u slučaju da se površina koristi za promoviranje Općine kroz kulturne, zabavne, sportske, gospodarske i slične manifestacije. Vijećnici su utvrdili da je od javnog interesa izvođenje radova polaganja Telekomunikacijskog kabela i cijevi u cestovnom pojasu u svrhu skraćenja petlje i rekonstrukcije TK mreže Orašje-MSAN Granični prijelaz Orašje. Zahtjev za to podnio je HT Eronet  kako bi se poboljšala kvaliteta njihovih usluga korisnicima u toj zoni. Usvojena je i Odluka o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje  priključnog kabela za “Vinković 3” Orašje. Zahtjev  za polaganje srednje naponskog kabla za spoj trafostanice u zoni izgradnje nove stambene zgrade uputilo je JP Elektroprivreda HZ H-B Mostar Distribucijsko područje Sjever. Riječ je o nepotpunom izvlaštenju pri čemu taj dio i  dalje ostaje u državnom vlasništvu.

Zbog isteka mandata Nadzornom odboru JP Radiopostaja  Orašje, vijećnici su donijeli Rješenje o razrješenju  i imenovanju članova NO za idući četverogodišnji mandat. Na javni poziv pristiglo je ukupno 12 prijava, od kojih je 10 ispunilo tražene uvjete, a u novi saziv Nadzornog odbora imenovani su dosadašnja članica Zorica Raguž Osmanagić, te Nermin Zlatkić i Goran Kopić.  Na kraju sjednice vijećnici su imenovali i novi Školski odbor u OŠ Stjepana Radića u Boku, koji će mandat obnašati iduće četiri godine. To su  Stjepan Pejić iz Vijeća roditelja,  Željko Mamić i Magdalena Ilić iz Učiteljskog vijeća i stručnih suradnika te Joso Đurčević i Ivan Marković iz reda osnivača, čime je 11. sjednica Općinskoga vijeća Orašje i okončana.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password