Održana Peta sjednica Općinskog vijeća Orašje

Peta sjednica Općinskog vijeća Orašje održana je 23.5.2017. godine s usvojenim dnevnim redom od 13 točaka. Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa i usvojenog Izvoda iz Zapisnika s prethodne sjednice, vijećnici su usvojili Zaključak o izvršenju Proračuna u 2017. godini za prva tri mjeseca i Izvješće o radu Općinskog načelnika i službi za upravu u 2016. godini. U Izvješću o radu, između ostalog, rečeno je da je tijekom prošle godine nastavljen rad na velikim projektima kao što su izgradnja sustava otpadnih voda, projektiranje i izgradnja pročistača pitke vode, izgradnja sportske dvorane, projekt MOSLED, razvoj Poduzetničke zone, rekonstrukcija Osme ulice, izgradnja javne rasvjete i IFAD 2016 – projekt razvoja ruralnog poslovanja. Nastavljena je obnova infrastrukture i objekata oštećenih u poplavama kroz različite programe i projekte, a započeti su i okončani brojni manji projekti i aktivnosti koji su imali za cilj poboljšanje uvjeta života stanovnika općine Orašje kao što su rekonstrukcija objekta crpne stanice, asfaltiranje ulica i rekonstrukcije javnih objekata. Proteklu godinu obilježio je izbor novog Općinskog načelnika koji je dužnost preuzeo u studenom 2016. godine.

Planom implementacije revidirane strategije projekata i mjera općine Orašje za period 2017–2019. godina predviđeno je da se uradi 66 projekata i to: iz ekonomskog sektora 25 za što će biti potrebno izdvojiti oko dva milijuna maraka, iz društvenog sektora 12 projekta s vrijednošću malo manjom od milijun maraka i 29 projekata iz sektora zaštite okoliša s procijenjenom vrijednosti od osam milijuna maraka. Naravno, radi se o optimističnom planu i procijenjenim vrijednostima projekata za čiju realizaciju će biti potrebno sufinanciranje s viših razina vlasti i međunarodnih donatora. Vijećnici su odlukom usvojili ovaj Plan, a potom nakon rasprave i Odluku o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje u 2017. godini. Investicijske potpore bit će dodijeljene za projekte i nabavku novih sredstava za rad koji imaju za cilj razvoj i unapređenje poljoprivrede, i to za: izgradnju sustava protugradnih mreža u voćnjacima, izgradnju sustava za navodnjavanje u voćarskoj proizvodnji, izgradnju sustava za navodnjavanje u povrtlarskoj proizvodnji – «na otvorenom», nabavka uređaja za zaštitu bilja u plasteničkoj proizvodnji povrća, nabavka višegodišnje difuzne folije za pokrivanje plastenika, nabavka opreme za pčelarstvo, nabavka ekstrudera za soju i izgradnja novih farmskih objekata. Odlukom su propisani maksimumi novca koje korisnici mogu ostvariti po kategorijama, kao i uvjeti i kriteriji koje moraju ispuniti, a općinski načelnik zadužen je da raspiše javni poziv po ovoj Odluci čim ona bude objavljena u Službenom glasniku Općine Orašje.

Općinsko vijeće Orašje usvojilo je Odluku kojom se pokreće proces izrade Akcionog plana energetske efikasnosti Općine Orašje za period 2018–2020.godina. Općinski načelnik će imenovati Koordinatora i Tim za energetsku efikasnost za proces izrade Akcionog plana energetske efikasnosti općine, a radi se o nastavku započetih aktivnosti za jedinice lokalne samouprave, koje su organizirale EFEKT mreža i Centra za razvoj i podršku Tuzla tijekom 2015. i 2016. godine. Vijećnici su odobrili prodaju građevinskog zemljišta putem izravne pogodbe Peji Miškoviću iz Matića  radi oblikovanja građevinske parcele.Predmetno zemljište od 154 kvadratna metra on održava već duži niz godina jer graniči sa parcelama u njegovom posjedu. Na ovaj način parcele će biti pravilnije oblikovane, a odobrenje o prodaji putem izravne pogodbe ima temelj u Zakonu o stvarnim pravima.

Podržana je i Odluka o neposrednoj zamjeni nekretnina koje su približno iste vrijednosti. Predmet zamjene je neizgrađeno građevinsko zemljište površine 125 m² u vlasništvu Općine Orašje za zemljište sa izgrađenim stambenim objektom površine 96 m² u vlasništvu Krunislava Krištića iz Ugljare. Odluka je donesena zbog proširenja kružnog raskrižja regionalne ceste R464 – kružni tok kod Županijske bolnice u Orašju na zemljište Krunislava Krištića, a radi bolje preglednosti u prometu.

U Povjerenstvo za provođenje postupka javnog nadmetanja rješenjem su imenovani: Manda Rezo, Magdalena Živković i Đuro Mišković. Zadatak ovog Povjerenstva imenovanog na dvije godine je da provede postupke javnog nadmetanja – licitacije sukladno odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova. Do kraja sjednice Vijeće je usvojilo izvješće o radu Centra za socijalni rad, kao i izvješće o radu Dječjeg vrtića Pčelica, a na kraju sjednice usvojen je i Plan održavanja Lokalnih cesta na području općine Orašje.

Tekst i foto: Preuzeto s Web stranice općine Orašje

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password