Održana II redovna sjednica Općinskog vijeća Domaljevac-Šamac

Druga sjednica Općinskog vijeća Domaljevac-Šamac, čije je zasjedanje bilo potkraj prošloga mjeseca, održana je u nazočnosti svih 11 vijećnika, koji su se očitovali o ukupno 9 točaka dnevnoga reda.  U priopćenju za javnost predsjednik OV Domaljevac-Šamac Alen Ćošković navodi kako je, zbog  evidentnog kršenja i nepoštivanja zakona, kao i sprečavanja rada Općinskog vijeća, zatražio od općinskog načelnika sankcioniranje šefa Službe za financije i gospodarstvo Mirka Abramovića te naglasio kako će za iduću sjednicu pripremiti potrebne dokumente i akte kako bi vijeće moglo donijeti Odluku o njegovom sankcioniranju i pokretanju kaznene odgovornosti. U nastavku zasjedanja predsjednik Ćošković je obrazložio Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim pristojbama Općine Domaljevac-Šamac po kojoj će osnovica komunalne pristojbe na istaknutu tvrtku biti jedinstvena, što su vijećnici, nakon rasprave, i usvojili. Jednoglasno je usvojeno i  Izvješće o radu zamjenskog Općinskog izbornog povjerenstva koje je obrazložio Luka Matić, član Općinskog izbornog povjerenstva te Prijedlog Odluke o objavi Javnog oglasa za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva dok je Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po javnom oglasu usvojen potrebnom većinom. Izabrana su po tri člana Povjerenstva za zaštitu ljudskih prava, žalbe i pretpostavke;  Povjerenstva za ekonomske odnose i privatizaciju;  te Povjerenstva za nadzor zakonitosti rada. Posljednju točku dnevnog reda, Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan djelovanja Centra za socijalni rad Domaljevac u izvanrednim situacijama, obrazložila je v.d. ravnateljica Centra za socijalni rad Domaljevac Katarina Špionjak. Predloženi zaključak je podržan od sva tri kluba vijećnika te je usvojen sa 10. glasova ZA i 1. suzdržanim, nakon čega je predsjednik Ćošković zaključio rad ovoga tijela.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password