Održana 95. sjednica Vlade Županije Posavske

Na posljednjoj 95. sjednici Vlade Županije Posavske usvojena je Odluka o usvajanju Izvješća o procjeni šteta nastalih zbog prirodne nesreće od suše na prostoru Županije Posavske u 2017.godini. Prema informaciji Županijskog povjerenstva pričinjena je materijalna šteta u ukupnom iznosu od 7.031.566,14 KM (u općini Domaljevac-Šamac 1.000.380,00KM, u općini Odžak 2.538.709,70 KM i u općini Orašje 3.492.476,44 KM).

Vlada je svojim odlukama odobrila izdvajanja sredstava iz Proračuna za 2018. godinu, Crvenom križu ŽP (35.000,00 KM), Gospodarskoj komori ŽP (30.000,00 KM) i Obrtničkoj komori ŽP (15.000,00 KM). U sve tri odluke sredstva će se isplaćivati sukcesivno u jednakim mjesečnim iznosima. Također su donesene odluke o odobravanju izdvajanja sredstava Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama „Angelus“ Domaljevac 15.000,00 KM), Udruzi osoba s posebnim potrebama „Put u život“ Orašje 40.000,00 KM i „Kući nade“ Odžak 40.000,00 KM.

Devet donesenih odluka Vlade  bile su iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike. Na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe predviđena su sredstva u iznosu od 3.430.000,00 KM. Za zdravstvene institucije i Centre za socijalni rad ministarstvo je u okviru ovog Programa predvidjelo 650.000,00 KM, dok je za zaštitu civilnih žrtava rata odobren iznos od 380.000,00 KM, od kojih financiranje prava po korisniku pada na teret Proračuna Federacije BiH 70% i Proračuna ŽP 30 %. Na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe, predviđena su sredstva za Program zaštite obitelji s djecom u ukupnom iznosu od 2.054.000,00 KM, a za ostvarivanje prava na doplatak za djecu u iznosu od 1.479.000,00 KM.

Za ostvarivanje prava na iznimne novčane pomoći Vlada će izdvojiti 35.000,00 KM. Ovaj Program je dio socijalno interventnih mjera u korist pojedinca i obitelji koji se nalaze u iznimno teškom stanju socijalne potrebe, te je neophodna hitna i neodgodiva novčana pomoć (nabavka lijekova, liječenje u bolnicama i sl.). Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava za porodiljne naknade nezaposlenim majkama  u iznosu 140.000,00 KM, dok je zaposlenim majkama odobreno 435.000,00 KM.

Proračunskim sredstvima  u iznosu od 21.000,00 KM Vlada će osigurati  ispunjenje ugovorenih obveza prema 14 studenata medicine akademske 2017./2018. godine. Zaključkom je dano ovlaštenje predsjedniku Vlade  na potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola sa tri općine na području ŽP. Srednjoj školi Pere Zečevića Odžak Vlada je dala suglasnost za provođenje postupka javne nabave radova – sanacija instalacija grijanja u objektu športske dvorane, izvijestili su iz Službe za odnose s javnošću Vlade ŽP.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password