Održana 9. sjednica Općinskoga vijeća Orašje

Nešto više od dva sata trajala je današnja 9. sjednica Općinskoga vijeća Orašje, na kojoj su vijećnici raspravljali o ukupno devet točaka dnevnoga reda. Uobičajenom procedurom, zasjedanje je započelo usvajanjem dnevnoga reda i zapisnika s prošle sjednice, nakon čega se pristupilo vijećničkim pitanjima i inicijativama. Među ostalim, predloženo je da se održi tematska sjednica na temu sigurnosti na području općine Orašje, s predstavnicima policije zatvorena za javnost, da se održi i izvanredna tematska sjednica na temu iseljavanja, te pokrene izmjena Zakona o dječjem doplatku, povećaju subvencije u poljoprivredi i malom gospodarstvu. Pokrenuta je i inicijativa da se, sukladno mogućnostima,  posadi novo drveće na mjesto osušenog  pored i u parku uz novu školu te da se kod nove srednje škole postave kućice za autobusna stajališta. Raspravljajući po dnevnom redu vijećnici su  usvojili Odluku o ustupanju Sportsko kulturnog centra Orašje na korištenje i upravljanje Školskom centru “fra Martina Nedića” Orašje. Ovom odlukom Sportska dvorana u Orašju ustupa se na korištenje i upravljanje Školskom centru i to na neodređeni vremenski period za potrebe održavanja nastave tjelesnog odgoja, održavanje sportskih natjecanja, razvoj rekreativnog sporta i održavanje kulturno-zabavnih i drugih manifestacija, o čemu će ugovor potpisat načelnik općine s predstavnikom Školskog centra. Financijska sredstava za održavanje dvorane u cijelosti će osigurati Školski centar. U izgradnju Sportske dvorane ukupno je utrošeno 2.364.769,65 KM, građena je deset godina, a ima ukupno 3.219 četvornih metara korisnog prostora.  Vijećnici su usvojili Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP “Radiopostaja Orašje” d.o.o. Orašje zbog isteka mandata dosadašnjim članovima i pri tom obvezali načelnika da raspiše Javni natječaj po ovoj Odluci.  Komisija za dodjelu javnih priznanja predložila je vijećnicima da se javna priznanja Općine Orašje za 2017.g. dodijele Crvenom križu Orašje  i to Zlatna plaketa zbog zasluga i doprinosa od osobitog značenja za razvoj i ugled općine Orašje u oblasti humanitarnog djelovanja, i Zahvalnica Bakiru Bešireviću iz Orašja za razvoj i ugled općine Orašje u oblasti sporta. Uloženim amandmanom dopredsjednika vijeća Mehmeda Memiševića, umjesto zahvalnice, odlukom vijeća Bakiru će biti uručena Zlatna plaketa. Uz ova dva, pristigla su još tri prijedloga za javna priznanja i to tajniku CK Orašje Draženu Mikiću, HU „Samarita“  Vidovice i Tamburaškom sastavu  „Budućnost“ Orašje, no oni nisu dobili potvrdu ni Komisije ni vijeća. Javna priznanja će im biti uručena na svečanoj sjednici OV Orašje 23. listopada. Na kraju sjednice vijećnici su prihvatili da se Josip Mikić, na osobni zahtjev, razriješi s dužnosti člana Odbora za statut, poslovnik i propise Općinskog vijeća Orašje, a na njegovo mjesto imenovan je Mario Bijelić, dipl. ekonomist iz Vidovica,  iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika. Vedrana Nišlić Rješenjem je, također na osobni zahtjev, razriješena dužnosti predsjednice Odbora za statut, poslovnik i propise Općinskog vijeća Orašje i imenovana za članicu, a dosadašnji član Zvonko Mikić imenovan je za predsjednika ovog Odbora čime je i završena 9. sjednica Općinskog vijeća.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password