Održana 21. sjednica Općinskoga vijeća Orašje

Općinsko vijeće Orašje održalo je danas svoju 21. sjednicu, koja je protekla u vrlo konstruktivnoj četverosatnoj raspravi i okončala usvajanjem svih predloženih točaka, a čak pet ih je usvojeno jednoglasno. Na samom početku sjednice vijećnik Miralem Puran iz SDA položio je svečanu zakletvu stupivši na mjesto vijećnika iz reda SDA, budući je Vedrana Nišlić dala ostavku na tu poziciju odlaskom u Skupštinu ŽP. Uslijedila su i vijećnička pitanja i inicijative, njih 10-ak koji su upućeni načelniku i njegovim službama na razmatranje. Na dnevnom redu bilo je i imenovanje dopredsjednice Općinskoga vijeća, u imenu Amele Jahić iz SDA, s obzirom da je to mjesto ostalo upražnjeno nakon odlaska Mehmeda Memiševića na mjesto zastupnika u Skupštini ŽP

Vijećnici su usvojili Izvješće o izvršenju Proračuna općine Orašje za razdoblje 1.1. do 31.12.2018. godine. Prihodi i primici Općine Orašje u prošloj godini iznosili su 6.478.283 KM, a  obračunati rashodi i izdaci 6.381.147 KM, pri čemu je ostvaren suficit u iznosu od 97, 136 KM. Usvojen je i Plan implementacije revidirane Strategije projekata i mjera općine Orašje za period 2019.-2020. godina. Projekte i mjere razvoja općine Orašje pripremila je Jedinica za upravljanje lokalnim razvojem (JURA) koja djeluje u sastavu Službe za gospodarstvo i infrastrukturu Općine Orašje i predstavnici UNDP-a u BiH uz čiju pomoć je Općina Orašje radila na pripremi integrirane Strategije lokalnog razvitka općine Orašje 2011. – 2020. godine, kao i revidiranu strategiju projekata i mjera razvoja općine Orašje 2016. – 2020. godine. Među projektima i mjerama razvoja za period od dvije godine našlo se ukupno njih 60 koji su prema sektorima razvrstani: u ekonomski 22, društveni 12, a u sektor zaštite okoliša 26. Ukupna vrijednost ovih 60 projekata iznosi više od 15 milijuna maraka.

21 katastarska čestica u K.O. Orašje I., 43 katastarske čestice u K.O. Ugljara, 58 katastarskih čestica u K.O. Donja Mahala I. i 62 čestice u K.O. Donja Mahala III. utvrđene su kao javni interes za izvlaštenje, a radi izgradnje kanalizacijske mreže u tim katastarskim općinama. Razlog za utvrđivanja javnog interesa je činjenica da je prilikom izgradnje kanalizacijske mreže došlo do odstupanja od trase za koju je utvrđen javni interes po Odluci Općinskog vijeća iz 2017. g. te je zbog toga bilo nužno donijeti novu Odluku kojom bi se javni interes utvrdio na svim katastarskim česticama na kojima je izgrađena kanalizacijska mreža. Odlukom o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje prometnice u K.O. Donja Mahala I. izvlašteni su dijelovi zemljišta s ciljem asfaltiranja prilazne ceste u Zadružnoj ulici u Donjoj Mahali. Vijećnici su danas imenovali i Povjerenstvo za procjenu i odabir projekata/programa udruga građana za financijska sredstva u ovoj godini sa zadatkom da pregleda i vrednuje pristigle prijave, te Općinskom Načelniku predloži one koji ispunjavaju zadane kriterije. Iz reda osnivača imenovani su Sadija Subašić i Magdalena Brašnić, a iz reda Općinskoga vijeća Josip Pejić, Mirijam Filipović Dominković i Anto Kbaš.  Rješenjem o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća JU Centar za kulturu Orašje razriješeni su dosadašnji članovi zbog isteka mandata, a na temelju provedenog javnog natječaja imenovani Goran Topić iz Orašja za predsjednika, a za članice Ana Dominković iz Tolise i Kristina Krištić iz Orašja. .

Općinsko vijeće Orašje podržalo je i prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje u 2019. g. I ove godine novčana sredstava dodjeljivat će se za investicijska ulaganja u izgradnju sustava protugradnih mreža u voćnjacima, sustava za navodnjavanje u voćarskoj proizvodnji „kap po kap“, sustava za navodnjavanje u povrtlarskoj proizvodnji – «na otvorenom», za nabavku uređaja za zaštitu bilja u plasteničkoj proizvodnji povrća, za nabavku višegodišnje difuzne folije za pokrivanje plastenika, za nabavku mreže za zasjenjivanje plastenika, nabavku strojeva i uređaja za zaštitu i održavanje voćnjaka, nabavku opreme za preradu voća i povrća, nabavku opreme za pčelarstvo, nabavku „mini“ mješaone stočne hrane, te za nabavku opreme za modernizaciju postojećih farmskih objekata. Odluka će se još jednom naći pred vijećnicima u obliku prijedloga nakon čega će biti raspisan javni natječaj.

Do kraja sjednice vijećnici su usvojili još tri zaključka: o Procijeni ugroženosti od požara općine Orašje, o Izvješću o radu dječjeg vrtića “Pčelica” Orašje za 2018. godinu i o Izvješću o implementaciji Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje za 2018. godinu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password