Održana 13. sjednica Općinskoga vijeća Orašje

Općina Orašje u iduće tri godine planira realizirati 63 projekta, u sklopu revidirane Strategije projekata i mjera za period 2018-2020.godina, čija je ukupna vrijednost 12 700 000 KM. Strategijom su obuhvaćene mjere i projekti iz ekonomskog sektora ( 23) vrijednosti 1 676 000 KM, društvenog  ( 13 mjera i programa) vrijednosti blizu 2 milijuna KM i sektora zaštite okoliša ( 27 ), čija je vrijednost i najveća i iznosi 9 milijuna KM. Do ovih je sredstava jako teško doći, i općina ovom revidiranom Strategijom nastoji privući, što je moguće više, financijskih sredstava s viših razina vlasti i od međunarodnih institucija, rečeno je u obrazloženju ovoga najvažnijeg razvojnog dokumenta Općine Orašje. Odluku o usvajanju Plana implementacije  revidirane Strategije. usvojili su danas (09.04.2018.g.)  vijećnici Općinskoga vijeća Orašje,  većinom glasova, na 13. redovnoj sjednici toga tijela.  Usvojena je i odluka  o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva Orašje, budući aktualnom predsjedniku i članu Marijanu Živkoviću mandat istječe u lipnju ove godine. On je i podnio pismeni zahtjev za razrješenje s ove dužnosti. Imenovano je i tročlano Povjerenstvo za izbor novoga člana OIP-a u sastavu Josip Živković, Ilija Baotić i Sadija Subašić.  Vijeće je imenovalo i peteročlano Povjerenstvo za procjenu i odabir projekata/programa udruga građana u sastavu Gabrijela Martinović Dominković,  Magdalena Brašnić, Zdravko Džoić, Josip Pejić i Miralem Puran. Zbog isteka mandata Općinsko vijeće razriješilo je dosadašnji Školski odbor Osnovne škole fra Ilije Starčevića u Tolisi, a za nove članove imenovalo: Sanju Živković, Matu Nedića, Miju Oršolića, Antu Kobaša i Silviju Oršolić.  Usvojen je i Plan preustroja Doma zdravlja Orašje kojim se ovo poduzeće dijeli na dvije ustanove- JU „Dom zdravlja“ i ljekarnu „Ljekarna“ Orašje, po nalogu inspektora i u skladu sa zakonskim propisima. Planom preustroja podijeljeni su imovina, prava i obaveze te djelatnici, a Plan će u idućih 30 dana biti dostavljen na uvid vjerovnicima i zaposlenicima sadašnje ustanove Doma zdravlja. Vijećnici su dali suglasnost na Pravilnik o unutarnjoj  organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Centra za poduzetništvo Orašje. Na današnjem zasjedanju razmatran je i Nacrt Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje u 2018. godini, za ulaganja izvršena od 1. siječnja.2018.g. do kraja ove godine . Odlukom je uređen način, uvjeti, kriteriji i postupak dodjele nepovratnih novčanih sredstava iz Proračuna općine Orašje u 2018. godini za projekte: Izgradnja sustava protugradnih mreža u voćnjacima, Izgradnja sustava za navodnjavanje u voćarskoj proizvodnji „kap po kap“  i za navodnjavanje u povrtlarskoj proizvodnji – «na otvorenom», zatim nabavka uređaja za zaštitu bilja u plasteničkoj proizvodnji povrća, višegodišnje difuzne folije za pokrivanje plastenika, opreme za preradu voća i povrća i za pčelarstvo, nabavka  ekstrudera za soju i opreme za modernizaciju postojećih farmskih objekata. Općina Orašje je i prošle godine, u skladu s Odlukom o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje subvencionirala novo upošljavanje u novoizgrađenim ili rekonstruiranim poslovnim objektima (halama), dio doprinosa za novoregistrirane poljoprivredne djelatnosti i deficitarne i niskoakumulativne obrte i nabavku opreme za tehnološko unapređenje poslovanja poduzetništva i obrta. Izvješće o tome usvojeno je zaključkom. Na kraju sjednice vijećnicima je prezentirana informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima i inicijativama u prošloj godini. Ukupno su postavljena 72 vijećnička pitanja i inicijative, uglavnom usmeno na sjednici od čega je 54 dostavljeno i u pisanom obliku. Postotak odgovora na sva pitanja i inicijative iznosi 51,38%. Nakon trosatnog zasjedanja, predsjednik OV-a Mario Oršolić zaključio je 13. sjednicu toga tijela.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password