Objavljen Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH za 2019. g.

Povezivanje s Hrvatima u BiH, potpora njihovu povratku i ostanku, te očuvanje njihove pune jednakopravnosti, strateški je interes Republike Hrvatske. U tom cilju, nastavljajući pružati potporu Hrvatima u BiH, Središnji državni ured za Hrvate izvan RH objavljuje Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH za 2019. godinu.

Na Javni natječaj se mogu prijaviti pravne osobe koje su registrirane i djeluju najmanje 2 godine u BiH, zaključno s danom objave Javnog natječaja i to za programe i projekte koji zadovoljavaju opće i javne potrebe Hrvata u BiH kao što su:

-izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture, te zaštita i obnova spomenika kulture, kao i podrška najznačajnijim kulturnim manifestacijama,

-potpora javnim glasilima na hrvatskom jeziku koja osiguravaju pravo na informiranje,

-nabava knjiga i časopisa hrvatskih nakladnika za škole (od osnovne škole do sveučilišta) i narodne knjižnice, te potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i časopisa od kulturološkog značenja,

-izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih ustanova (od predškolskih ustanova do sveučilišta), te izrada programa i projekata za izvođenje nastave na hrvatskom jeziku,

-izgradnja, obnova i opremanje zdravstvenih ustanova, te nabava opreme za liječenje, zaštitu i očuvanje zdravlja

-infrastrukturni projekti i drugi projekti usmjereni na stvaranje preduvjeta za održivi povratak i opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini

Prednost u dobivanju financijske potpore imat će programi i projekti koji će proizvoditi dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskoga naroda u BiH, programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim osobama iz Republike Hrvatske u smislu prekogranične suradnje, programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica, kao i programi i projekti kod kojih je vidljiva jasna provedivost i održivost. Prijava programa/projekata se obavezno podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku.

Nakon što se e-prijavni obrazac konačno preda i spremi putem računalnog sustava, dostupnog putem poveznice https://eprijavehrvatiizvanrh.in2.hr/ potrebno ga je ispisati, vlastoručno potpisati i ovjeriti pečatom pravne osobe, te zajedno s ostalom traženom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6, 10.000 Zagreb, Republika Hrvatska, s naznakom “za Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu”.

Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog natječaja na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i traje zaključno do 15. svibnja 2019. godine. Dodatne informacije vezane uz podnošenje prijave mogu se dobiti radnim danom u vremenu od 10 do 15 sati na brojevima telefona: +385 (0)1/6444-668,691,681 ili na e-mail adresu: hrvati-bih-projekti@hrvatiizvanrh.hr

 

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password