Sud BiH osudio Matu Baotića na 10 godina zatvora

Nakon okončanog glavne rasprave, vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je presudu kojom je optuženik Mato Baotić oglašen krivim za kazneno djelo ratni zločin protiv civilnoga stanovništva i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina, priopćeno je iz Suda Bosne i Hercegovine.

Optuženik Mato Baotić je oglašen krivim što je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanoga sukoba između Vojske Republike Srpske (VRS) i Hrvatskoga vijeća obrane (HVO), u periodu od početka svibnja 1992. godine do konca rujna 1993. godine, u svojstvu zapovjednika II odjeljenja Vojne policije 106. brigade HVO-a, na području općine Orašje, postupao suprotno pravilima međunarodnoga humanitarnoga prava, kršeći odredbe članka 3. stavak 1. točke a) i c) Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata od 12.08.1949. godine i Dopunskoga protokola II iz 1977. godine, tako što je sam ili zajedno sa drugim, njemu poznatim pripadnicima HVO-a, sudjelovao u silovanjima, mučenju i nečovječnom postupanju.

Temeljem članka 50. stavak 1. KZ SFRJ, vrijeme koje je optuženik Baotić Mato proveo u pritvoru, uračunat će se u izrečenu kaznu zatvora.

Temeljem odredbe članka 188. stavak 1. ZKP BiH optuženik je obvezan naknaditi troškove kaznenoga postupka, o čijoj visini će Sud donijeti posebno rješenje, nakon što prikupi sve potrebne informacije.

Temeljem odredbe članka 198. stavak 2. ZKP BiH, u svezi s odredbama članka 200. i 202. Zakona o obligacionim odnosima:

djelomično je usvojen imovinskopravni zahtjev oštećene M.T.B. pa je optuženik obvezan da oštećenoj na ime naknade nematerijalne štete, isplati ukupan iznos od 20.000,00 KM;

djelomično je usvojen imovinskopravni zahtjev oštećene “S4”, pa je optuženik obvezan da oštećenoj “S4”, na ime naknade nematerijalne štete, isplati ukupan iznos od 15.000,00 KM,

Temeljem odredbe članka 198. stavak 2. ZKP BiH, u svezi s odredbama članka 200. i 202. Zakona o obligacionim odnosima, u potpunosti je usvojen imovinskopravni zahtjev oštećene “S5”, pa je optuženik obvezan da oštećenoj “S5”, na ime naknade nematerijalne štete, isplati ukupan iznos od 25.000,00 KM,

sve sa zakonskim zateznim kamatama od dana podnošenja zahtjeva, odnosno od 07.06.2016. godine, a sve u roku od 90 (devedeset) dana od dana pravomoćnosti presude, pod prijetnjom prinudnoga izvršenja.

Istom presudom optuženik Mato Baotić je oslobođen optužbe da je  radnjama u točkama 1., 2., 3. i 5. oslobađajućega dijela izrjeke presude počinio kazneno djelo ratni zločin protiv civilnoga stanovništva iz članka 142. stavak 1. u svezi s člankom 22. Kaznenoga zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, odnosno radnjama u točki 4. kazneno djelo ratni zločin protiv ratnih zatočenika iz članka 144. KZ SFRJ.

U odnosu na oslobađajući dio presude, optuženik je oslobođen dužnosti naknade troškova, te isti padaju na teret proračunskih sredstava, navode u Sudu BiH.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password