LOKALNI IZBORI 2016 RP ORAŠJE

Radiopostaja Orašje

Broj: 53/16

Datum: 01. Kolovoza 2016. godine

 

Predizborna kampanja 2016 – Lokalni izbori u BiH

 

I BESPLATNO OGLAŠAVANJE

Svakom političkom subjektu prijavljenom za lokalne izbore, a  koji su se u razdoblju od 15.08. do 25.08. prijavili pisanim putem sa zahtjevom praćenja njihove kampanje posredstvom Radiopostaje Orašje, na adresu Radiopostaje Orašje, čiju je prijavu za izbore ovjerio SIP BiH, pripada u programu Radiopostaje Orašje besplatnih pet (5) minuta za predstavljanje izbornog programa, te određeni broj minuta i riječi u oglasnom prostoru, definiranih u daljem tekstu ovog dokumenta. Pisani zahtjev se donosi u prostorije Radiopostaje Orašje, VIII ulica broj 3/1, upućuju faxom na broj telefona: 031 712 270 ili mailom na adresu: rporasje-marketing@tel.net.ba najkasnije do 25. kolovoza u 15.00 sati. Svi zahtjevi moraju sadržavati ime političkog subjekta, za koju se općinu natječu, predstavnike za odnose s medijima, kandidate na koje se izborna aktivnost odnosi i pečat stranke ili presliku dokumenta samostalnog kandidata s liste Središnjeg izbornog povjerenstva.

Redoslijed obraćanja političkih subjekata bit će određen izvlačenjem, 26. kolovoza u petak u 12.00 sati u prostorijama Radiopostaje Orašje. Izborna obraćanja političkih subjekata će se objavljivati u emisiji IZBORI 2016 PREDSTAVLJANJA, radnim danima u terminima: 09.10 do 09.30 (3 obraćanja); 11.00 do 11.20 (3 obraćanja); 12.10 do 12.30 (tri obraćanja); 16.00 do 16.20 (tri obraćanja); 18.40 do 19.00 sati tri obraćanja. U svakom od ovih termina bit će objavljene i do tri reklamne poruke koje se ne naplaćuju, između obraćanja političkih subjekata. Oglasi koji se ne naplaćuju po ovom dokumentu će se čitati u terminima iza redovnog izdanja oglasa u terminima: 11.30; 16.30 i 18.30 sati. Subotom i nedjeljom se besplatni reklamni i oglasni prostor daju u terminima: 09.00; 14.00 i 18.00 sati. Službe za odnose s javnošću političkih subjekata prave media plan, na osnovu ovih termina.

Besplatni i plaćeni termini reklamnih i oglasnih poruka se odvajaju od redovnog programa jinglom „IZBORI 2016 – MARKETING“ I IZBORI 2016. – OGLASI. Plaćeni marketing i oglasi se raspoređuju u sljedeće termine: 09.45 – 09.50; 11.45 – 11.50; 16.45 – 16.50 i 18.15  – 18.20 sati. Službe za odnose s javnošću političkih subjekata prave media plan, na osnovu ovih termina.

Petominutna obraćanja će se snimati izvan prostorija Radiopostaje Orašje. Za ona obraćanja koja će se snimati u prostorijama Radiopostaje Orašje pripada naknada u korist Radiopostaje Orašje u iznosu od 50,00 KM. Obraćanja mogu biti i dulja od 5 minuta, no u tom slučaju za svaku započetu minutu obraćanja politički subjekt plaća 30,00 KM. Obraćanja ne mogu biti dulja od osam minuta. Uplata naknada mora biti obavljena odmah gotovinski ili najkasnije 48 sata prije obraćanja, na račun Radiopostaje Orašje na blagajni Radiopostaje Orašje. U protivnom se usluga ne može ostvariti, nego će se snimak u živom emitiranju skratiti u 5.00 minuta emitiranja. Doneseni snimak mora biti u formatu mp3 s karakteristikama: 44100 Hz, 128 kb/s, dva audio traga, bez šumova, jasnog izgovora i u skladu s propozicijama, koje su donijeli SIP i RAK, usuglašeni s Etičkim kodeksom Radiopostaje Orašje. Ukoliko obraćanja ne budu u skladu s normativima, kodeksima i budu na bilo koji način korišteni u obraćanju drugim političkim subjektima, neće biti emitirana i neće biti predmetom novog snimanja i novog obraćanja. Propušten termin se neće moći nadoknaditi novim terminom.

Petominutna obraćanja namijenjena su prije svega za predstavljanje izborne liste stranke za izbore na području određene općine, načelnika općine, planove razvoja općine, načine izvođenja tih planova

Svakom političkom subjektu prijavljenom za lokalne izbore, čiju je prijavu ovjerio SIP BiH, a koji se prijavio na spomenute adrese Radiopostaje Orašje za praćenje predizborne kampanje pripada besplatno u programu Radiopostaje Orašje do 10 reklamnih spotova trajanja do 15 sekundi i do 10 oglasa do 30 riječi u trajanju izborne kampanje. Stranke ostale spotove i oglase plaćaju po Cjeniku za izbornu kampanju, koji je naznačen u nastavku teksta. Spotovi se snimaju izvan prostorija Radiopostaje Orašje. Za one spotove koji će se snimati u prostorijama Radiopostaje Orašje pripada naknada u korist Radiopostaje Orašje u iznosu od 100,00 KM po snimanju spota. Spotovi mogu biti i dulji od 15 sekundi, no u tom slučaju za svaki započeti interval od 15 sekundi, politički subjekt plaća 2,00 KM. Uplata naknada mora biti obavljena najkasnije 48 sata prije prvog emitiranja spota (odnosi se na dodatne naknade, snimanje i duljinu spota) na račun Radiopostaje Orašje ili gotovinski pola sata prije prvog emitiranja spota na blagajni Radiopostaje Orašje. U protivnom se usluga ne može ostvariti. Doneseni snimak mora biti u formatu mp3 s karakteristikama: 44100 Hz, 128 kb/s, dva audio traga, bez šumova, jasnog izgovora i u skladu s propozicijama, koje su donijeli SIP i RAK, usuglašeni s Etičkim kodeksom Radiopostaje Orašje.

 

 

Svaki politički subjekt ima pravo na plaćeno oglašavanje po Cjeniku:

Spotovi:                                                      Oglasi

do 15”                        5,00 KM                             do 15 r.                      3,00 KM

do 30”                        7,00 KM                             do 30 r.                       4,00 KM

do 45”                      10,00 KM                            do 50 r.                    10,00 KM

do 60”                      15,00 KM                            preko 51 riječ         25,00 KM

preko 61”                25,00 KM

U cijenu nije uračunat PDV

Dozvoljena su odstupanja u spotovima do 5 sekundi, odnosno u oglasima do 10 riječi.

Svaki politički subjekt ima pravo na objavu priopćenja za javnost do 5 u radnom tjednu, duljine do 5 redaka teksta u fontu Times new roman 14, koji je usuglašen s propozicijama RAK-a, SIP-a i Etičkog kodeksa Radiopostaje Orašje. U pet redaka ne računa se zaglavlje i obraćanje mediju sa zahtjevom uvrštavanja priopćenja u program. Svako priopćenje dulje od 5 redaka bit će prilagođena novinarskim alatima na duljinu od 5 redaka. Priopćenja će se čitati u okviru izborne emisije „IZBORNA KRONIKA 2016“, čiji emitiranje počinje 02. rujna i bit će emitirana u terminu od 15.15 sati radnim danima do kraja izborne kampanje 24 sata prije otvaranja izbornih mjesta. U lipnju, srpnju i kolovozu priopćenja se čitaju u Vijestima u 15 sati i njihovo čitanje se ne ubraja u ukupan broj predviđenih minuta za vijesti, ali standard ostaje isti: pet redaka, do pet u radnom tjednu, font 14 Times new roman. Radiopostaja Orašje, uredništvo i ravnatelj imaju pravo da iz programa izbace sve dijelove priopćenja koji ne budu odgovarali duhu izborne kampanje i budu služila za vrijeđanja po bilo kojem osnovu drugog političkog subjekta ili pojedinca. U priopćenjima ne postoji forma replike, niti ispravka krivog navoda.

Politički subjekti imaju pravo na najavnu vijest do 5 redaka i vijest do pet redaka sa svakog svog političkog događaja, ali samo jednu po izbornoj emisiji. Vijest pravi Služba za odnose s javnošću političkog subjekta. Urednik izbornog sadržaja Radija ima pravo skratiti vijest do predviđenih 5 redaka i izbaciti iz teksta sve elemente koji nisu u suglasju sa smjernicama SIP-a i RAK-a, kao i Etičkog kodeksa Radiopostaje Orašje. Novinari i suradnici, kao i snimatelji Radiopostaje Orašje neće pratiti političke skupove osim ako to ne spada u domen plaćenog oglašavanja. Izlazak ekipe Radija na politički skup udaljen do 3 km od Radija i pravljene reportaže do 2 minute je 100,00 KM. Naplaćuje se svaki prijeđeni kilometar za odlazak na praćenje događaja, koji su dalje od 3 km od sjedišta Radija, u iznosu 15% od cijene goriva BENZIN 95 oktana po prijeđenom kilometru (računa se kilometraža od sjedišta Radija). Objava reportaže je u Izbornoj emisiji u trajanju do 2 minute po skupu. Po izbornoj emisiji politički subjekt može obraditi samo jedan događaj.

Politički subjekti imaju pravo na proširenu vijest do 15 riječi s većih političkih skupova, koju pravi Služba za informiranje političkog subjekta. Urednik izbornog sadržaja Radija ima pravo skratiti vijest do predviđenih 15 redaka i izbaciti iz teksta sve elemente koji nisu u suglasju sa smjernicama SIP-a i RAK-a, kao i Etičkog kodeksa Radiopostaje Orašje. Novinari i suradnici, kao i snimatelji Radiopostaje Orašje neće pratiti političke skupove osim ako to ne spada u domen plaćenog oglašavanja. Izlazak ekipe Radija na politički skup udaljen do 3 km od Radija i pravljene reportaže do 2 minute je 100,00 KM. Naplaćuje se svaki prijeđeni kilometar za odlazak na praćenje događaja, koji su dalje od 3 km od sjedišta Radija, u iznosu 15% od cijene goriva 95 oktana po prijeđenom kilometru (računa se kilometraža od sjedišta Radija). Objava reportaže je u Izbornoj emisiji trajanju do dvije minute i 30 sekundi.

Osoblje Radija se može angažirati u pomoći političkom subjektu, ali ne smije koristiti resurse Radija u pravljenju priloga, vijesti ili priopćenja i ne može od Radija naplatiti uslugu za praćenje bilo kojeg političkog događaja subjekta,  a njegov rad mora stići e-mailom s adrese političkog subjekta ili dostavljen u zapečaćenoj omotnici s pečatom političkog subjekta.

  1. POLITIČKE JAVNE TRIBINE

Radiopostaja Orašje organizira praćenje izborne kampanje u općinama u kojima se sluša program Radiopostaje Orašje, a primarno u općini Orašje, čije je općinsko vijeće osnivač Radiopostaje Orašje.

Radiopostaja Orašje će, sukladno tehničkim mogućnostima, organizirati javne tribine u mjestima općine Orašje, kao i u drugim općinama, ukoliko bude interesa i volje političkih subjekata. Kako za organiziranje ovih tribina treba tehnička podrška, a Radiopostaja Orašje ne ostvaruje nikakav dodatni novčani bonus za organiziranje izborne kampanje, organiziranje javnih tribina se organizira na sljedeći način:

  • Kotizacija političkog subjekta je 100,00 KM
  • prikupljena sredstva se koriste za najam prostora za javnu tribinu
  • prikupljena sredstva se koriste za najam profesionalne razglasne opreme i osoblja koje će raditi s njom
  • prikupljena sredstva se koriste za prijevoz opreme
  • prikupljena sredstva se koriste za održavanje tehnike
  • prikupljena sredstva se koriste za naknadu ljudstvu zbog višesatnog terenskog rada
  • sredstva se prikupljaju žiralno (putem računa), uplatom na račun Radija najkasnije 48 sati prije tribine ili gotovinom najkasnije 2 sata prije tribine
  • tribina izvan prostorija Radija se organizira za više od pet političkih subjekata (do pet subjekata tribina se organizira u prostorijama Radija (studijski prostor), tribina će se održati najkasnije u posljednjem tjednu predizborne kampanje

PRAVO NA ŽALBU

Svaki politički subjekt i pojedinac koji je na spisku SIP-a za izbornu kampanju 2016. godine može se na objavu informacija obratiti, preko svoje Službe za informiranje, najkasnije 24 sata po objavi određene informacije ili priloga na adresu: rporasje-marketing@tel.net.ba; osobnim dolaskom u prostorije Radiopostaje Orašje, VIII ulica broj 3/1 ili faxom na broj 031 712 270 u pisanom obliku s pečatom stranke i potpisom odgovorne osobe. Odgovor na prigovor dobit će u roku od 24 sata od prijma prigovora, osim kada se prigovor zaprimi u petak do 16 sati, kada će odgovor dobiti do ponedjeljka u 09.00 sati. Prigovor će biti evidentiran, ali na njega neće biti odgovora ako stigne u vrijeme okončanja predizborne kampanje, kada bi odgovor na prigovor stigao u vrijeme predizborne šutnje.

Svaki politički subjekt i pojedinac koji je na spisku SIP-a za izbornu kampanju 2016. godine može se na objavu informacija obratiti, preko svoje Službe za informiranje, najkasnije 24 sata po objavi određene informacije ili priloga na adresu SIP-a i RAK-a, a kopiju prigovora dostavlja na adresu rporasje-marketing@tel.net.ba; osobnim dolaskom u prostorije Radiopostaje Orašje, VIII ulica broj 3 ili faxom na broj 031 712 270 u pisanom obliku s pečatom stranke i potpisom odgovorne osobe.

WEB

Na web stranici Radiopostaje Orašje bit će pokrenuta stranica „IZBORI 2016.“ i na toj stranici će se objavljivati po već iznesenim pravilima vijesti i proširene vijesti vezane za aktivnosti Radiopostaje Orašje i stranačku aktivnost. Na toj stranici neće biti političkog oglašavanja. Stranka za objavu na stranici dostavlja i fotografiju veličine ne manje od 800×600 i ne veću od 1024×768 pixela

POČETAK:

Svi politički subjekti svoje prijave u pisanom obliku, po već iznesenim pravilima mogu dostaviti na objavljene adrese. Na web stranici www.radiorasje.com bit će objavljen konačan popis stranaka i njihovih petominutnih obraćanja 24 sata nakon izvlaćenja termina. Sam redoslijed i dnevni raspored bit će vezan za ukupan broj stranaka, koji će se prijaviti za ovu vrstu prezentacije biračima. Istog dana bit će objavljeni i termini besplatnog marketing programa, koji će biti dostupni strankama za vrijeme izborne kampanje. Besplatni marketing program mogu koristiti samo stranke koje su se prijavile za praćenje njihovog djelovanja posredstvom programa Radiopostaje Orašje (pisanim zahtjevom, pojašnjenim na početku ovog dokumenta).

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password