Izaslanstvo Općine Orašje na konferenciji o rezultatima ILDP-a u Sarajevu

Općinski načelnik Stanko Vincetić i koordinatorica Centra za poduzetništvo Andrijana Dujmeovnić sudjelovali su na konferenciji „Unapređenje lokalne samouprave i pružanja usluga u Bosni i Hercegovini: Postignuća i budući pravci razvoja lokalne samouprave u BiH“, održanoj u Sarajevu. Na konferenciji, u organizaciji UNDP i Ambasade Švicarske, predstavljeni su pristupi i dobre prakse razvoja lokalnih zajednica i pružanja javnih usluga, te njihov doprinos boljem kvalitetu života građana u Bosni i Hercegovini. Prezentirana su i dva projekta koja značajno doprinose razvoju lokalne samouprave u BiH – Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP) u kojem je bila i Općina Orašje i jedan novi – Projekt općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG).

„Tijekom proteklih 15 godina Švicarska je investirala velike napore u razvoj demokratskih i učinkovitih lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini. U naredne četiri godini Vlada Švicarske će osigurati više od 70 milijuna maraka za nekoliko projekata na području jačanja lokalne uprave. Podrška uključuje i poboljšanje lokalne infrastrukture sa fokusom na vodu, kao i na pružanje kvalitetnih usluga lokalnom poduzetništvu” izjavila je Barbara Dätwyler Scheuer predstavnica Ambasade Švicarske u BiH.

„ILDP i MEG projekti značajno doprinose jačanju lokalne samouprave i javnih usluga u BiH kao i ubrzanju procesa pristupanja BiH Evropskoj uniji. Projekti potiču lokalni razvoj i kreiranje novih mogućnosti za zapošljavanje, a u konačnici i bolju kvalitetu života građanau Bosni i Hercegovini,“izjavila je Sezin Sinanoglu, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH.

Predstavljanjem konkretnih rezultata ILDP projekta, vrijednog 11 milijuna dolara, pokazano je kako strateško planiranje doprinosi unapređenju rada lokalne samouprave i boljem kvalitetu života građana širom BiH. ILDP je u 40 općina i gradova pružio konkretnu podršku realizaciji prioritetnih projekata iz strategija razvoja općina i gradova, čime je bitno poboljšano pružanje javnih usluga za skoro 400.000 građana. Pored toga, u suradnji za entitetskim vladama osigurani su prihodi za 2.400 građana koji rade u poljoprivrednom sektoru, te kreirano više od 500 novih radnih mjesta. Najavljeno je da će nova, treća faza ILDP projekta početi u ovoj 2017. godini.

www.orasje.ba

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password