Invazivne vrste ugrožavaju vrijedno područje bare Tišina

Neophodno je što prije poduzeti korake ka rješavanju problema prisutnosti invazivnih stranih vrsta biljaka na području bare Tišine, koja je jedna od posljednjih močvara ovog tipa u kontinentalnoj regiji Bosne u Hercegovine te je kao takva još 1985. godine proglašena prirodnom rijetkošću, zaključak je terenskih posjeta ovom području koje je organizirao Centar za životnu sredinu. “Terenske posjete organizirane su u sklopu projekta “Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim stranim vrstama (Sava TIES)” radi utvrđivanja prisutnosti invazivnih vrsta biljaka, jednom od gorućih prijetnji ekosustavima današnjice. Jednoj od posjeta su se pridružili i eksperti iz Srbije i Mađarske sa kojima je zaključeno da je prisustvo spornih vrsta evidentno te da je neophodno poduzeti korake ka rješavanju ovog problema”, istakla ja Iva Miljević iz Centra za životnu sredinu.

Zbog prisutnosti brojnih stanišnih tipova i vrsta koje su ugrožene na europskom nivou i zaštićene međunarodnim konvencijama, područje bare Tišina koja se nalazi neposredno uz rijeku Savu, predloženo je kao potencijalno Natura 2000 područje. Iako se površina predloženog područja nalazi na teritoriji oba entiteta, trenutno je zvanično inicirana procedura za zaštitu samo djela koji se nalazi u Republici Srpskoj. U proteklih nekoliko godina intenzivno se radilo i na izradi Studije za proglašenje zaštićenog područja i to u kategoriji zaštićenog staništa.

Strane invazivne vrste postaju sve veći ekološki, ali i ekonomski problem u svijetu. One negativno utječu ču na biodiverzitet, zdravlje ljudi i/ili pričinjavaju ekonomsku štetu. Svojim prisustvom remete prirodnu ravnotežu postojećih prirodnih ekosustava zbog čega se autohtone, domaće vrste nerijetko nalaze u opasnosti od izumiranja.

“U BiH se problemu stranih invazivnih vrsta pridaje mala ili gotovo nikakva pažnja pa je i utjecaj koji ove vrste imaju na autohtone vrste i ekosustave slabo poznat. Uz izrazito nizak nivo javne svijesti o ovom problem, u BiH još ne postoji strategija borbe protiv njih”, objašnjava Iva Miljević. Iz tog razloga, Centar za životnu sredinu u narednom periodu će raditi na istraživanju i mapiranju biljnih zajednica koje nastanjuju područje bare Tišina.

“Kroz ovo istraživanje želimo dobiti detaljne informacije o vegetaciji ovog područja kao i prisustvu invazivnih stranih vrsta i njihovom rasprostranjenju na ovom području. U nastavku projekta ćemo se baviti i njihovim iskorjenjivanjem, kao i davanjem preporuka za daljnje upravljanje. Ovim aktivnostima, kao i adekvatnim monitoringom, bit će omogućen uvid u ovu problematiku na terenu i uspostavljene prakse koje će u budućnosti osigurati opstanak vrijednih ekosustava, a negativni utjecaj invazivnih stranih vrsta svesti na minimum”, navode iz Centra za životnu sredinu.

O prirodnim bogatstvima Save, njenog priobalja i plavnih područja govori i činjenica o postojanju velikog broja zaštićenih područja uz tok rijeke. Čak 64% toka zaštićeno je različitim kategorijama zaštite što rijeku Savu svrstava u žarišna područja europskog biodiverziteta, izvijestili su iz Centra za životu sredinu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password