FZZZ planira u 2021.g.osigurati posao za 12.000 nezaposlenih

Federalni zavod za zapošljavanje u ovoj godini kroz programe sufinanciranja zapošljavanja, samozapošljavanja, start up programe i obuke, planira pružiti priliku za zapošljavanje 12.000 osoba. To će se realizirati u suradnji sa županijskim službama zapošljavanje i drugim institucijama i organizacijama, kazala je Helena Lončar, ravnateljica Zavoda. Tako je planirana realizacija programa aktivne politike zapošljavanja, i to: Programa sufinanciranja zapošljavanja, Programa sufinanciranja samozapošljavanja Start up i Programa obuka i rada 2021. Svi Programi se odnose na podršku nezaposlenim osobama u pronalaženju zaposlenja, obuku i pripremu za rad, poticaje zapošljavanju i samozapošljavanju, te kreiranje novih radnih mjesta privremenog karaktera. -“Financijskim planom za 2021. godinu za realizaciju mjera aktivne politike zapošljavanja u ovoj godini planirano je 73.087.601 KM, s tim da se dio novca u procijenjenom iznosu od 37.577.462 KM odnosi na prenesene obaveze po osnovu mjera aktivne politike zapošljavanja čija je realizacija započela prethodnih godina i koje dospijevaju na naplatu u 2021. godini, a 35.510.139 KM se odnosi na nove programe iz ove godine”, naglasila je ravnateljica Helena Lončar i dodala kako u okviru županijskih službi za zapošljavanje postoje klubovi za traženje posla, na čijem uspostavljanju je bio angažiran i Federalni zavod zapošljavanja. Svrha je osposobljavanje nezaposlenih za aktivno traženje posla i njihovo povezivanje sa poslodavcima.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password