Dozvoljen rad vrtića na teritoriju Županije Posavske

Broj: 15-40-1-1-97/20
Orašje, 13.05.2020. godine

Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06, i 43/10), članka 18. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite broj: 15-44-1-2/16 od 13.07.2016. godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19), na području Federacije BiH V. broj: 408/2020 od 16.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite, donosi

ZAPOVIJED

1. Dozvoljava se rad vrtića na teritoriju Županije Posavske od 18.05.2020.godine uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera.

2. Zadužuje se Zavod za javno zdravstvo Županije Posavske da propiše epidemiološke preporuke i mjere za rad vrtića.

3. Za provođenje ove Zapovijedi zadužuju se Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske.

4.Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Đuro Topić

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password