Demonstrativni lov na patke na rijeci Savi kod Orašja

S ciljem ukazivanja na faktore rizika kada je riječ o prijenosu zaraznih bolesti s ptica na ljude, te primjenu zakonske regulative lova na patke i prezentiranje negativnih efekata prekomjernog izlova na patke i druge ptice, organiziran je demonstrativni lov na rijeci Savi, kod Orašja. Ovo je dio implementacije projekta ‘Doprinos provedbi CITES Konvencije u BiH’, kojeg uz financiranje Europske unije implementira organizacija EkoLog, iz Sarajeva. Projekt „Doprinos provedbi CITES konvencije u BiH“, koji Europska unija financira u iznosu od 250,000 eura ima za cilj podržati napore BiH vlasti u procesu praćenja i kontrole trgovine i prometa životinjskim i biljnim vrstama u BiH, kao i u izradi i provedbi zakona u ovoj oblasti.

Prema riječima prof. dr Edina Šatrovića, jednog od eksperata u projektu, ovaj demonstrativni lov bio je prilika da se, kroz unaprjeđenje suradnje lovaca iz različitih područja, ovoga puta iz ŽP i Kantona Sarajevo, ukaže na pozitivne efekte primjene međunarodnih standarda u lovištu na području BiH. Također, na ovaj način istaknut je značaj primjene CITES Konvencije u pogledu lovnih trofeja, što podrazumijeva pravilan odabir vrsta za lov s CITES liste, te prihvatljive načine konzervacije i izvoza kao lovnog trofeja. Lov na patke, pojašnjava prof. Šatrović, specifična je vrsta lova, koja je zbog same tehnike te primjene lovne legislative, prilično nepoznata lovcima u BiH. Stoga će se demonstriranje ovakve vrste lova upriličiti i za lovce iz drugih područja, kako bi se promovirale vrijednosti ovog tipa lova i pravilna primjena domaćih i međunarodnih standarda, što će svakako doprinijeti afirmaciji bh lovne privrede, izvijestili su iz organizacije EkoLog iz Sarajeva.

Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka CITES je međunarodni sporazum čiji je cilj sprječavanje nekontrolirane međunarodne trgovine i komercijalnog iskorištavanja ugroženih vrsta, održavanje ekološke ravnoteže unutar populacija vrsta koje su predmet međunarodne trgovine te pružanje pomoći državama potpisnicama Konvencije u postizanju održive trgovine. Europska unija provodi CITES konvenciju od 1984, a  Bosna i Hercegovina je Konvenciju ratificirala još 2009. godine i njena potpuna primjena je jedan od preduvjeta za pristupanje EU.

 

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password