18. sjednica Općinskoga vijeća Orašje u četvrtak 6. prosinca

Općinsko vijeće Orašje, na poziv predsjednika Maria Oršolića, održat će u četvrtak 6. prosinca, svoju redovnu 18, sjednicu. Vijećnicima će biti predložen sljedeći

D N E V N I    R E D:

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. -30.09. 2018. godine,
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Nacrta Proračuna Općine Orašje za 2019. godinu,
  5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje nekategorizirane ceste u k.o. Orašje II,
  6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća JU Centar za socijalni rad Orašje,
  7. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za poduzetništvo općine Orašje d.o.o. Orašje,
  8. Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o kriterijima i načinu  dodjele pomoći za obnovu poplavljenih stambenih prostora na području općine Orašje,
  9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za nadzor postupka dodjele pomoć za obnovu poplavljenih stamenih prostora na području općine Orašje.                                                                                                                                                                                                      Početak sjednice najavljen je za 10,00 sati, uz radijski prijenos uživo.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password