Županijski stožer Civilne zaštite donio zapovijedi o zabrani okupljanja na privatnim i javnim prostorima u ŽP

Županijski stožer Civilne zaštite danas (09.04.) donio je dvije dopune zapovijedi vezano za mjere koje stožer poduzimanja zbog suzbijanja pandemije koronavirusa.
-Zabranjuje se okupljanje na javnim površinama više od tri osobe i zabranjuje se okupljanje na posjedima i objektima u privatnom vlasništvu (stan, kuća, vikendica, dvorište i sl.) više od pet osoba, izuzev članova domaćinstva.

Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: (39/03, 22/06, i 43/10), članka 18 poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite broj: 15-44-1-2/16 od 13.07.2016.godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19), na području Federacije BiH broj: 408/2020 V. od 16.03. 2020.godine, Županijski stožer civilne zaštite, donosi

DOPUNU ZAPOVIJEDI o zabrani okupljanja na privatnim i javnim prostorima u ŽP

1.U zapovijedi broj: 15-40-1-1-10-1/20 od 18.03.2020.godine dodaju se nove točke 8a. i 8b. koje glase:
„ 8a. Zapovijeda se zabrana okupljanje na javnim površinama više od 3 osobe.“

„ 8b. Zapovijeda se zabrana okupljanje na posjedima i objektima u privatnom vlasništvu (stan, kuća, vikendica, dvorišta i sl.) više od 5 osoba, izuzev članova uže obitelji odnosno članova domaćinstva.

2.Za provođenje ove Zapovijedi odgovoran je MUP Županije Posavske.
3.Zadužuje se MUP Županije Posavske da putem operativnog centra Županijske uprave civilne zaštite izvještavaju Županijski i Federalni stožer civilne zaštite o poduzetim mjerama na izvršenju ove zapovijedi.
4.Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja.
————————————————————————————————————————————
Na temelju članka 108.Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: (39/03, 22/06, i 43/10), članka 18 poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite broj: 15-44-1-2/16 od 13.07.2016.godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19), na području Federacije BiH broj: 408/2020 V. od 16.03. 2020.godine, Zapovijedi Federalnog stožera civilne zaštite broj: 12-40-6-148-93/20, od 03.04.2020.godine, Županijski stožer civilne zaštite, donosi

DOPUNU ZAPOVIJEDI za rad trgovina cvijeća, svijeća i pogrebne opreme

1.U Zapovijed broj: 15-40-1-1-40/20 od 05.04.2020.godine dopunjava se točka 2. i dodaju se nove riječi koje glase:
„ trgovine cvijeća, svijeća i pogrebne opreme.“
2.Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Đuro Topić

Srodno

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password