Zavod za pružanje pravne pomoći ŽP obilježio 10 godina uspješnog rada

Zavod za pružanje pravne pomoći Županije Posavke danas je svečanom sjednicom u Odžaku obilježio deset godina uspješnog rada. Sjednici organiziranoj u skladu sa epidemiološkim mjerama, bili su uz ostale nazočni predsjednik Skupštine ŽP Blaž Župarić, resorni ministar Pero Radić, ministri u Vladi ŽP Nada Ćulap, Ana Andrić i Anes Osmanović, te ravnateljica Zavoda Melita Huseinović.

Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći djeluje na području sve tri općine gdje postoje i uredi, a kroz svoj rad ostvario je značajnu pomoć građanima ŽP, kao i značajne proračunske uštede. –„U ovoj jubilarnoj godini dobili smo i novi zakonski okvir kojim je ta oblast uređena još kvalitetnije. Pravo na besplatnu pravnu pomoć na osnovu statusa, ostvaruju prije svega žrtve nasilja u obitelji ili nasilja na osnovu spola, zatim korisnici stalne novčane pomoći koje ostvaruju pravo prema našim županijskim propisima, osobe kojima je oduzeta poslovna sposobnost i duševno oboljele osobe, što je inače novina u novom zakonu, zatim korisnici najniže mirovine, dakle socijalno ugrožene kategorije, nezaposlene osobe, ratni vojni invalidi i branitelji Domovinskog rata”, rekao je Pero Radić ministar pravosuđa i uprave u Vladi ŽP i dodao, -” Novina je u novom zakonskom okviru proširenje kruga korisnika besplatne pravne pomoći i na tražitelja azila, ali isto tako i na djecu u skladu s Konvencijom o pravima djeteta. Besplatna pravna pomoć ostvaruje se i kao pravo na opće informacije o pravima i obvezama na pravne savjete, zatim na pravnu pomoć pri sastavljanju svih vrsta podnesaka, zastupanje pred tijelima uprave i drugima tijelima i institucijama, zastupanje pred sudovima, zatim pravna pomoć u postupcima mirnog rješavanja spora, ali isto tako i sačinjavanje podnesaka međunarodnim tijelima za zaštitu ljudskih prava. Dakle, Zavod brine o jednakosti svih građana pred sudom da mogu konzumirati ono jedno od temeljnih ljudskih prava, a to je jedan efikasan i djelotvoran pristup pravdi”, pojasnio je ministar Radić.

Novo zakonsko rješenje, ističe ministar Radić, sačinjeno je na osnovu iskustva koje su djelatnici stekli kroz rad u ovih 10 godina, uvidjeli neke manjkavosti i poradili na novim rješenjima koji će doprinijeti što efikasnijem i djelotvornijem pružanju pravnih usluga.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password